Hlavní obsah

Příslovce

  • hastazůstat až do koncequedarse hasta el finaž dohastaaž k místněhastaaž dosudhasta ahora

Spojka

  1. (když) cuandose spoj. zp.Až dorazíš na místo, zavolej nám.Cuando llegues, llámanos.
  2. (tolik) (tanto) que

Částice

  • hastaPřijde až zítra.No viene hasta mañana.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.až dosud nehasta ahora no, hasta tanto no

Vyskytuje se v

běda: tremendamente, atrozmenteaž běda

hanba: velmi expr. que da vergüenzaaž hanba

po: vyjádření meze hasta(až) po

: hasta ahora no, hasta tanto noaž dosud ne

dlouho: hasta que...tak dlouho až...

dosud, doposud: hasta ahoraaž dosud

kam: ¿Hasta dónde?Až kam?

možnost: como el último recurso, en el último casoaž jako poslední možnost

odshora: de pies a cabezaodshora (až) dolů

přejet: revisar de arriba abajopřejet od hlavy až k patě

tam: hasta ahí/allíaž tam

teď: hasta ahora(až) do teď, hovor. do teďka

vychvalovat: glorificar, poner por las nubesvychvalovat až do nebe

do: hasta el último momentoaž do posledního okamžiku

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

odvolání: hasta nuevo avisoaž do odvolání

pokračovat: Siga todo recto hasta...Pokračujte pořád rovně až k...

selhat: en última instanciaaž když všechno selže jako poslední možnost

chválit: poner (a) alg(n) en las nubeschválit až do nebes co/koho

kalhoty: perder algn el ánimo, encogérsele a algn el corazónmít srdce až v kalhotách kdo

kalich: apurar el cáliz de amarguravypít kalich hořkosti až do dna

napršet: cuando las ranas críen pelo, cuando las vacas vuelenaž naprší a uschne

pohár: apurar la copa del dolorvypít pohár hořkosti až do dna

potud: estar hasta aquí de algmít až potud čeho

půda: que no cabe másaž na půdu velmi

uschnout: Para las calendas griegas., Cuando las ranas críen pelos., El día en que las vacas vuelen.Až naprší a uschne.

allí: hasta allíaž tam

aquí: hasta aquíaž potud

cimiento: hasta los cimientosaž do (samého) základu

entonces: hasta entonces(až) do té doby

hoy: hasta hoyaž do dneška

a: de pagarlo a mandarlood zaplacení až po odeslání

cansancio: hasta el cansancioaž do úmoru

cuando: Cuando quieras...Až budeš chtít...