Hlavní obsah

hoy

Podstatné jméno mužské

Příslovce

  1. dnes(ka)
  2. dnes(ka), v současnosti, nyníde hoydnešní, současný, nynějšíhoy (en) díav současnosti

Vyskytuje se v

día: hoy (en) díaprávě teď, v současnosti

mañana: de hoy para mañanakaždým dnem

adelante: de ahora/hoy en adelanteodteď (do budoucna)

más: de hoy en másode dneška, do budoucna

amanecer: ¿Cómo amaneciste hoy?Jak se dnes po ránu cítíš?, Jak ses dneska vyspal?

cuánto: ¿A cuántos estamos hoy?Kolikátého je dnes?

cumpleaños: Hoy es mi cumpleaños.Dnes mám narozeniny.

fecha: ¿Qué fecha es hoy?Kolikátého je dnes?

haber: Ha venido hoy.Přijel dnes.

dnešek: do dneškahasta hoy

dnešek: ode dneška v budoucnude hoy en adelante

doba: v současné doběhoy (en) día

přítomnost: v přítomnostien el presente, en actualidad, hoy (en) día

současnost: v současnostihoy (en) día, en la actualidad

teď: právě teďahora mismo, v současnosti hoy (en) día, en la actualidad

datum: dnešní datumfecha de hoy

dávat: Co dnes dávají?¿Qué echan hoy?

den: do dnešního dne dodneshasta hoy (día)

dnes: Kolikátého je dnes?¿A cuántos estamos hoy?

dnes: právě dneshoy mismo

dnešní: v dnešní doběhoy en día

ještě: ještě dneshoy mismo

narozeniny: Dnes mám narozeniny.Hoy es mi cumpleaños.

oplatit: Příště mi to oplatíš.hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.

současný: v současné doběhoy en día, actualmente

stíhat: Dnes to nestíhám.Hoy no me queda tiempo.

zvát: Zvu tě. platímTe invito., Hoy es por mí.

nálada: Dnes na to není nálada. vhodná chvíleHoy no está el horno para bollos.

udělat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.