Hlavní obsah

día

Podstatné jméno mužské

  1. dendía festivo/laborablesvátek/pracovní dendos veces al díadvakrát denně
  2. chvíle, okamžik, moment
  3. días život

Vyskytuje se v

algún: algún díaněkdy, jednou

esclarecer: esclarecer (el día)svítat, rozednívat se

guardar: día de guardarden pracovního klidu

inocente: Día de los Santos InocentesMláďátka, Svátek mláďátek

orden: estar a la orden del díabýt normální, být na denním pořádku

otro: de un día a otroze dne na den

bueno: ¡Buenos días!Dobrý den! pozdrav

cobro: día de cobroden výplaty

difunto: Día/Conmemoración de los DifuntosDušičky, Památka zesnulých 2.11.

festivo: día festivosvátek den

hoy: hoy (en) díav současnosti

inhábil: día inhábilden pracovního klidu

medio: medio díapoledne

menú: menú (del día)denní menu, nabídka dne v restauraci

otro: el otro díanedávno, onehdy

pago: día de pagoden splatnosti

plato: plato del díadenní menu

puente: día puentevolný den

rutina: rutina de todos los díaskaždodenní rutina

todo: todo el díacelý den

alterno: días alternoskaždý druhý den, obden

asueto: día de asuetovolný den

de: de díave dne

dentro: dentro de dos díasza dva dny

mujer: Día Internacional de la MujerMezinárodní den žen

por: por el díave dne

quince: dentro de quince díasza čtrnáct dní

un: solo un díajenom jeden den

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

celodenní: celodenní výletexcursión de todo el día

čtrnáct: čtrnáct dnů dva týdnyquince días

den: pracovní/všední dendía laborable

den: přen. soudný dendía del juicio final

den: Štědrý dendía de Nochebuena

den: Dobrý den!¡Buenos días!

díkůvzdání: Den díkůvzdáníDía de Acción de Gracias

doba: v kteroukoliv denní dobuen cualquier momento del día

doba: v současné doběhoy (en) día

dobrý: Dobrý den!¡Buenos días!

dveře: den otevřených dveřídía /jornada de puertas abiertas

i: dnem i nocí(de) día y (de) noche

každý: každý dentodos los días

každý: každý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos días

klid: den pracovního klidudía festivo

otevřený: den otevřených dveřídía de puertas abiertas

pracovní: pracovní dendía laborable

přítomnost: v přítomnostien el presente, en actualidad, hoy (en) día

rutina: každodenní rutinala rutina de todos los días

současnost: v současnostihoy (en) día, en la actualidad

svátek: státní svátek(día) festivo , fiesta nacional

svatý: (svátek) Všech svatých(Día de) Todos los Santos

teď: právě teďahora mismo, v současnosti hoy (en) día, en la actualidad

v, ve: ve dne v nocidía y noche

volno: den volnadía libre

vprostřed: vprostřed dneen pleno día

všechen, všechna, všechno: círk. (svátek) Všech svatýchDía de Todos los Santos

za: za bílého dnea la luz del día, en pleno día, a plena luz del día

zesnulý: Památka zesnulých DušičkyDía de los Difuntos

během: během dnedurante el día

během: během několika dnídentro de unos días

celý: celý dentodo el día

další: další dennásledující al día siguiente, jiný el otro día

den: dvakrát za dendos veces al día

den: do dnešního dne dodneshasta hoy (día)

den: každý den, den co dencada día, todos los días

den: ob dencada dos días, un día sí y otro no/un día no

den: ve dnede día

denně: třikrát dennětres veces al día

dnešní: v dnešní doběhoy en día

dvoudenní: dvoudenní dítěbebé de dos días

dvoudenní: dvoudenní cestaviaje de dos días

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.

jitro: Dobré jitro.Buenos días.

kromě: Je otevřeno denně kromě pondělí.Está abierto todos los días con excepción de los lunes.

minulý: v minulých dnechdías atrás

mít: Týden má sedm dní.La semana tiene siete días.

někdy: někdy jindyotra vez, otro día, en otra ocasión

někdy: někdy na shledanouhasta la otra, hasta otro día

noc: ve dne v nocidía y noche

ob: ob dencada dos días, un día sí y otro no

odpočinkový: odpočinkový dendía de descanso

průběh: v průběhu dnedurante el día

přát: přát dobrý dendar los buenos días

přes, přese: Přes den ti zavolám.Te llamaré durante el día.

ráno: Dobré ráno!¡Buenos días!

sklonek: na sklonku dneen el ocaso del día

současný: v současné doběhoy en día, actualmente

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

trčet: trčet celý den domaestar metido todo el día en casa

velký: velký dengran día