Hlavní obsah

día

Podstatné jméno mužské

  1. dendía festivo/laborablesvátek/pracovní dendos veces al díadvakrát denně
  2. chvíle, okamžik, moment
  3. días život

Vyskytuje se v

día: díasživot

esclarecer: esclarecer (el día)svítat, rozednívat se

guardar: día de guardarden pracovního klidu

inocente: Día de los Santos InocentesMláďátka, Svátek mláďátek

orden: estar a la orden del díabýt normální, být na denním pořádku

otro: de un día a otroze dne na den

bueno: ¡Buenos días!Dobrý den! pozdrav

cobro: día de cobroden výplaty

difunto: Día/Conmemoración de los DifuntosDušičky, Památka zesnulých 2.11.

festivo: día festivosvátek den

hoy: hoy (en) díav současnosti

inhábil: día inhábilden pracovního klidu

medio: medio díapoledne

menú: menú (del día)denní menu, nabídka dne v restauraci

pago: día de pagoden splatnosti

plato: plato del díadenní menu

puente: día puentevolný den

rutina: rutina de todos los díaskaždodenní rutina

todo: todo el díacelý den

alterno: días alternoskaždý druhý den, obden

asueto: día de asuetovolný den

de: de díave dne

dentro: dentro de dos díasza dva dny

por: por el díave dne

quince: dentro de quince díasza čtrnáct dní

un: solo un díajenom jeden den

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

celodenní: excursión de todo el díacelodenní výlet

čtrnáct: quince díasčtrnáct dnů dva týdny

den: día laborablepracovní/všední den

díkůvzdání: Día de Acción de GraciasDen díkůvzdání

doba: en cualquier momento del díav kteroukoliv denní dobu

dobrý: ¡Buenos días!Dobrý den!

dveře: día /jornada de puertas abiertasden otevřených dveří

i: (de) día y (de) nochednem i nocí

každý: todos los díaskaždý den

klid: día festivoden pracovního klidu

otevřený: día de puertas abiertasden otevřených dveří

pracovní: día laborablepracovní den

přítomnost: en el presente, en actualidad, hoy (en) díav přítomnosti

současnost: hoy (en) día, en la actualidadv současnosti

svátek: (día) festivo , fiesta nacionalstátní svátek

svatý: (Día de) Todos los Santos (svátek) Všech svatých

teď: ahora mismo, v současnosti hoy (en) día, en la actualidadprávě teď

v, ve: día y nocheve dne v noci

volno: día libreden volna

vprostřed: en pleno díavprostřed dne

všechen, všechna, všechno: Día de Todos los Santoscírk. (svátek) Všech svatých

za: a la luz del día, en pleno día, a plena luz del díaza bílého dne

zesnulý: Día de los DifuntosPamátka zesnulých Dušičky

během: durante el díaběhem dne

celý: todo el díacelý den

další: následující al día siguiente, jiný el otro díadalší den

denně: tres veces al díatřikrát denně

dnešní: hoy en díav dnešní době

dvoudenní: bebé de dos díasdvoudenní dítě

jindy: Vendré otro día.Přijdu jindy.

jitro: Buenos días.Dobré jitro.

kromě: Está abierto todos los días con excepción de los lunes.Je otevřeno denně kromě pondělí.

minulý: días atrásv minulých dnech

mít: La semana tiene siete días.Týden má sedm dní.

někdy: otra vez, otro día, en otra ocasiónněkdy jindy

noc: día y nocheve dne v noci

ob: cada dos días, un día sí y otro noob den

odpočinkový: día de descansoodpočinkový den

průběh: durante el díav průběhu dne

přát: dar los buenos díaspřát dobrý den

přes, přese: Te llamaré durante el día.Přes den ti zavolám.

ráno: ¡Buenos días!Dobré ráno!

sklonek: en el ocaso del díana sklonku dne

algún: algún díaněkdy, jednou

současný: hoy en día, actualmentev současné době

stavit se: Ven a verle algún día.Stav se u něj někdy.

trčet: estar metido todo el día en casatrčet celý den doma

velký: gran día velký den

všední: día laborablevšední den pracovní

vzít si: Tomaré un día libre.Vezmu si den volno.

zítřek: en ocho díasod zítřka za týden

nebe: ser el día y la nochebýt jako nebe a dudy velmi rozdílní

pořádek: ser el pan de cada díabýt na denním pořádku

potřebovat: necesitar como el comer de cada día/el airepotřebovat jako sůl

uschnout: Para las calendas griegas., Cuando las ranas críen pelos., El día en que las vacas vuelen.Až naprší a uschne.

ústa: no cerrar la boca en todo el díacelý den nezavřít ústa