Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • cada, todo(samostatně) cada unokaždý pátek(todos) los vierneskaždý dentodos los díaskaždý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos díasjako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

Vyskytuje se v

čtyřicátý: každý čtyřicátýuno de cada cuarenta

hodina: každou hodinucada hora

chvilka: každou chvilku často(a) cada momento

ohled: v každém ohleduen cada aspecto

případ: v každém případěen cualquier caso, en todo caso

večer: večer co večer, každý večercada noche

cena: za každou/jakoukoliv cenua cualquier precio

den: každý den, den co dencada día, todos los días

desátý: každý desátýuno de cada diez

dvacátý: každý dvacátýuno de cada veinte

pobývat: pobývat každé léto u mořepasar cada verano en la playa

tisící: každý tisící výrobekuno de cada mil productos

cena: za každou cenua toda costa, cueste lo que cueste

jiný: Jsou každý pes jiná ves.Son totalmente diferentes.

krátký: Na něj je každý krátký.(A él) nadie le tose.

roh: na každém rohuen cada esquina

sukně: otočit se za každou sukníser faldero

těžký: Každý začátek je těžký.Todos los principios son difíciles.

caso: en todo casov každém případě, na každý pád

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

cual: cada cualkaždý (sám)

cualquier: a cualquier precioza každou cenu, mermomocí

lunes: los luneskaždé pondělí, v pondělky

momento: (a) cada momentokaždou chvíli často

momento: de un momento a/para otrokaždou chvíli/chvilku brzy

quisque: cada quisquekaždý (jeden)

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

alterno: días alternoskaždý druhý den, obden

cada: cada uno/cualkaždý člověk

evento: a cualquier eventona/pro každý případ, v každém případě