Hlavní obsah

caso

Podstatné jméno mužské

 1. případ, událost, záležitost nastaláel caso es que...jde o to, že...en caso contrariov opačném případěen (el) caso de quev případě, že...en todo casov každém případě, na každý pádfuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci
 2. náhoda, nehoda
 3. případ lékařský, právní ap., věc
 4. ling.pádcaso nominativoprvní pád, nominativcaso dativotřetí pád, dativcaso acusativočtvrtý pád, akuzativ

Podstatné jméno mužské

 1. caso fortuito nehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následky
 2. práv.vyšší moc, náhoda, nepředvídatelná událost
 3. caso perdido ztracený/beznadějný případ nenapravitelný člověk
 4. a caso hecho záměrně, úmyslně, schválně
 5. dado caso que za předpokladu, že, vzhledem k tomu, že
 6. de caso pensado záměrně, úmyslně, schválně
 7. en último caso jako poslední možnost, v poslední řadě
 8. estar en el caso hovor.být v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informován
 9. hablar al caso mluvit k věci, být věcný
 10. hacer caso omiso de alg nevšímat si čeho, nebrat v úvahu co, nevěnovat pozornost čemu
 11. hacer caso a alg(n) věnovat pozornost komu/čemu, všímat si koho/čeho
 12. a algn dát na koho, poslechnout koho rady ap.
 13. a alg přistoupit na co, souhlasit, být srozuměný s čím
 14. hacer/venir al caso hovor.být vhodný, přijít vhod, být k věci

Vyskytuje se v

casar: con algn vzít si koho, vdát se za koho, (o)ženit se s kým, vzít se s kýmcasar(se)

caso: nehoda, nečekaná událost s nepříjemnými následkycaso fortuito

cita: hodinový hotelcasa de citas

hacer: (a) alg(n) poslouchat, dát na koho/cohacer caso

acogida: azylový důmcasa de acogida

acusativo: akuzativ, 4. pádcaso acusativo

Borbón: rod Bourbonů, bourbonská dynastiecasa de Borbón

cambiar: (pře)stěhovat secambiar de casa

cambio: směnárnacasa de cambio

campo: venkovské sídlo, chatacasa de campo

clínico: klinický případcaso clínico

consistorial: radnicecasa consistorial

dativo: dativ, třetí pádcaso dativo

dios: dům Páněcasa de Dios

editorial: nakladatelství, vydavatelstvícasa editorial

empeño: zastavárnacasa de empeño

honra: věc ctipunto/caso de honra

moneda: mincovnacasa de la moneda

nominativo: první pádcaso nominativo

omiso: nevšímat si, nedbat čeho, přehlížet, ignorovat cohacer caso omiso de alg

puta: bordel, hampejzcasa de putas

real: královský rod, královská dynastiecasa real

socorro: lékařská služba první pomoci zařízenícasa/puesto de socorro

: čajovnacasa/sala/salón de té

vocativo: vokativ, 5. pád v české gramaticecaso vocativo

ama: žena v domácnostiama de casa

camino: cestou domůcamino de casa

discográfico: hudební vydavatelstvícasa discográfica

encantar: Líbí se mi jejich dům.Me encanta su casa.

ir: Budu se ženit., Hodlám se ženit.Me voy a casar.

junto: vedle/u domujunto a la casa

madera: dřevěný dům, dům ze dřevacasa de madera

casa: hrabat pro sebe, hrát do vlastní kapsybarrer para casa

akutní: akutní případ nemoc i pacienturgencia , caso de urgencia

azylový: azylový důmcasa de acogida

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

čest: otázka cticuestión de honor, caso de honor

čtvrtý: ling. čtvrtý pádcaso acusativo

dům: polit. Bílý důmCasa Blanca

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

kulturní: kulturní důmcasa de cultura

mít: mít za ženu kohoestar casado con algn

mluvit: mluvit k věcihablar al caso

možnost: až jako poslední možnostcomo el último recurso, en el último caso

nouze: krajní nouzecaso de necesidad, situación límite

otcovský: otcovský důmcasa paterna

pád: první pád(caso) nominativo

panenka: domeček pro panenkycasa de muñecas

první: ling. první pádcaso nominativo

případ: lékařský případcaso médico

rod: panovnický rodcasa real

řadový: řadový domekcasa adosada

sedmý: ling. sedmý pádcaso instrumental

u: u násdoma en nuestra casa, v zemi en nuestro país

věc: věc cticaso de honra

veřejný: veřejný dům nevěstinecmancebía , casa de prostitución

všímat si: nevšímat si koho/čehoignorar (a) alg(n), no hacer caso de/a alg(n)

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

dbát: nedbat čehono hacer caso a alg

doma: Bratr není doma.Mi hermano no está en casa.

domácnost: žena v domácnostiama de casa

doprovodit: Doprovodil ji domů.La acompañó a casa.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

karta: domeček z karetcasa de naipes

moře: mít dům u mořetener una casa junto al mar

my: u nás domaen nuestra casa

návštěva: být na návštěvě u kohoestar de visita en casa de algn

nutnost: v případě nutnostien caso de necesidad

oba, obě: v obou případechen ambos casos

odpad: domovní/toxický odpadresiduos de la casa/tóxicos

ohlížet se: Na mne se neohlížej.No me hagas caso.

opačný: v opačném případěen caso contrario, de otro modo

patrový: patrový důmcasa de varios pisos

podomácku: podomácku vyrobenýhecho en casa

podpálit: Podpálili mu dům.Incendiaron su casa.

probojovat se: Domácí tým se probojoval do finále.El equipo de casa logró llegar a la final.

před, přede: Počkám před domem.Te espero delante de la casa.

rodinný: rodinný důmcasa familiar

řada: v řadě případůen muchos (de los) casos

řeč: nedat na babské řečino hacer caso de las habladurías

stavit se: Stavím se u tebe.Pasaré por tu casa.

svůj, svá, své, svoje: Ty máš svůj dům.Tú tienes tu casa.