Hlavní obsah

campo

Podstatné jméno mužské

  1. venkoven el campona venkověcasa de campovenkovské sídlo, chatahombre de campovenkovan, vesničan
  2. pole, zemědělská půda, lán(y)campos de trigoobilná pole
  3. sport.hřiště, hrací plochacampo de fútbolfotbalové hřiště
  4. sport.pásmo, území obranné ap., polovina fotbalového hřiště
  5. území, pole, táborcampo de batallabitevní pole, bojištěcampo de concentración/exterminiokoncentrační/vyhlazovací táborcampo de minasminové pole
  6. voj.území, pole
  7. oblast, pole, záběr působení, vlivu ap.campo de acciónpole působnosticampo visualzorné pole oka
  8. fyz.pole působení sílycampo gravitatoriogravitační pole

Vyskytuje se v

campo: a campo travéspřes pole, volnou krajinou ne po cestě

casa: casa de campochata, chalupa, venkovský dům

concentración: campo de concentraciónkoncentrační tábor

elíseo: campos elíseoselysejská pole

gravitatorio: campo gravitatoriogravitační pole

magnético: fyz. campo magnéticomagnetické pole

ratón: ratón de campomyšice křovinná

refugiado: campo de refugiadosuprchlický tábor

campar: campar a sus anchas/por sus respetosjednat podle svého/svévolně

běh: carrera de campo a travéspřespolní běh

bitevní: campo de batallabitevní pole

doma: jugar en campo propiohrát doma na domácím hřišti

golfový: campo de golfgolfové hřiště

gravitační: campo gravitatoriogravitační pole

koncentrační: campo de concentraciónkoncentrační tábor

myš: ratón de campomyš polní

nepřátelský: campo enemigonepřátelský tábor

obilný: campo de trigo, trigal obilné pole

plocha: campo de juegohrací plocha

pole: campo de lavageol. lávové pole

polní: camino de campo, estrada , vereda polní cesta

půda: campo académicoakademická půda

sémantický: campo semánticosémantické pole

síla: intensidad del campofyz. síla pole

stacionární: campo magnético estacionariofyz. stacionární magnetické pole

škola: escuela al campoškola v přírodě školní výjezd

tábor: campo basezákladní tábor horolezecký

zorný: campo visualzorné pole

hřiště: campo de fútbolfotbalové hřiště

na: vivir en el campožít na venkově

odstěhovat se: Se mudó al campo.Odstěhoval se na venkov.

terénní: investigación de campoterénní výzkum

venkovský: casa de campovenkovské sídlo

abonado: terreno/campo abonadoživná/úrodná půda