Hlavní obsah

campar

Vyskytuje se v

abonado: terreno/campo abonadoživná/úrodná půda

campo: a campo travéspřes pole, volnou krajinou ne po cestě

campo: campo santohřbitov katolický

campo: casa de campovenkovské sídlo, chata

campo: hombre de campovenkovan, vesničan

campo: campo de batallabitevní pole, bojiště

campo: campo de concentración/exterminiokoncentrační/vyhlazovací tábor

campo: campo de minasminové pole

campo: campo de acciónpole působnosti

campo: campo visualzorné pole oka

campo: campo gravitatoriogravitační pole

casa: casa de campochata, chalupa, venkovský dům

concentración: campo de concentraciónkoncentrační tábor

gravitatorio: campo gravitatoriogravitační pole

magnético: fyz. campo magnéticomagnetické pole

ratón: ratón de campomyšice křovinná

refugiado: campo de refugiadosuprchlický tábor

campo: en el campona venkově

campo: campo de fútbolfotbalové hřiště

běh: přespolní běhcarrera de campo a través

bitevní: bitevní polecampo de batalla

doma: hrát doma na domácím hřištijugar en campo propio

golfový: golfové hřištěcampo de golf

gravitační: gravitační polecampo gravitatorio

koncentrační: koncentrační táborcampo de concentración

myš: myš polníratón de campo

nepřátelský: nepřátelský táborcampo enemigo

obilný: obilné polecampo de trigo, trigal

plocha: hrací plochacampo de juego

pole: geol. lávové polecampo de lava

pole: geol. naftové polecampo petrolero

pole: voj. minové polecampo de minas

pole: archeol. popelnicové polecampo de urnas

polní: polní cestacamino de campo, estrada , vereda

půda: akademická půdacampo académico

sémantický: sémantické polecampo semántico

síla: fyz. síla poleintensidad del campo

stacionární: fyz. stacionární magnetické polecampo magnético estacionario

škola: škola v přírodě školní výjezdescuela al campo

tábor: základní tábor horolezeckýcampo base

tábor: koncentrační/vyhlazovací táborcampo de concentración/exterminio

tábor: uprchlický táborcampo de refugiados

zorný: zorné polecampo visual

hřiště: fotbalové hřištěcampo de fútbol

na: žít na venkověvivir en el campo

odstěhovat se: Odstěhoval se na venkov.Se mudó al campo.

terénní: terénní výzkuminvestigación de campo

venkovský: venkovské sídlocasa de campo