Hlavní obsah

campar

Vyskytuje se v

campo: a campo travéspřes pole, volnou krajinou ne po cestě

casa: casa de campochata, chalupa, venkovský dům

concentración: campo de concentraciónkoncentrační tábor

gravitatorio: campo gravitatoriogravitační pole

magnético: fyz. campo magnéticomagnetické pole

ratón: ratón de campomyšice křovinná

refugiado: campo de refugiadosuprchlický tábor

campar: campar a sus anchas/por sus respetosjednat podle svého/svévolně

běh: carrera de campo a travéspřespolní běh

bitevní: campo de batallabitevní pole

doma: jugar en campo propiohrát doma na domácím hřišti

golfový: campo de golfgolfové hřiště

gravitační: campo gravitatoriogravitační pole

koncentrační: campo de concentraciónkoncentrační tábor

myš: ratón de campomyš polní

nepřátelský: campo enemigonepřátelský tábor

obilný: campo de trigo, trigal obilné pole

plocha: campo de juegohrací plocha

pole: campo de lavageol. lávové pole

polní: camino de campo, estrada , vereda polní cesta

půda: campo académicoakademická půda

sémantický: campo semánticosémantické pole

síla: intensidad del campofyz. síla pole

stacionární: campo magnético estacionariofyz. stacionární magnetické pole

škola: escuela al campoškola v přírodě školní výjezd

tábor: campo basezákladní tábor horolezecký

zorný: campo visualzorné pole

hřiště: campo de fútbolfotbalové hřiště

na: vivir en el campožít na venkově

odstěhovat se: Se mudó al campo.Odstěhoval se na venkov.

terénní: investigación de campoterénní výzkum

venkovský: casa de campovenkovské sídlo

abonado: terreno/campo abonadoživná/úrodná půda