Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (poskytnout, obětovat) komu/čemu dedicar, destinar a alg(n), čemu(čas ap.) invertir en algvěnovat pozornost komu/čemuprestar/poner atención a alg(n)
  2. (darovat) komu/čemu dar, donar, regalar a alg(n)
  3. (určit) dedicar, destinar

Vyskytuje se v

pozornost: věnovat pozornost komu/čemuprestar (la) atención a alg(n)

věnovat se: Věnuje se obchodu.Se dedica al comercio.

vzpomínka: věnovat komu vzpomínkudedicar un recuerdo a algn

věnovat: věnovat pozornost komu/čemuprestar/poner atención a alg(n)