Hlavní obsah

hacer

Tranzitivní sloveso

 1. (u)dělat, vyrobit věc
 2. (vy)tvořit, stvořit svět ap.
 3. (z)působit, vyvolat zánět ap.
 4. alg udělat štěstí ap., získat co bohatství ap., dosáhnout čeho
 5. připravit, nachystat, urovnathacer la camaustlat postelhacer la mesaprostřít stůl
 6. hacer(se) dělat ze sebe hlupáka ap.
 7. nadělat kusy ap.hacer pedazosrozbít, roztrhat, rozervat, rozcupovat výbuch ap.
 8. alg dovršit co, dožít se čeho o věku ap.
 9. dělat sport ap.hacer ejerciciocvičithacer atletismodělat atletiku
 10. urazit, ujet, ujít určitou vzdálenost
 11. a algn alg považovat, mít koho za co
 12. hovor., dět. hacer cacavykakat sehovor., dět. hacer pisvyčurat sehacer de vientrevyprázdnit se
 13. alg (u)dělat, činit kým starším ap.
 14. dělat, činit, dávat při počítání
 15. (být) uběhlá dobaneosobní konstrukceHace dos años que...Už jsou to dva roky, co...
 16. mít objem, pojmout litr ap.
 17. (za)hrát divadelní roli ap., (na)točit film ap.
 18. a alg zvyknout, navyknout na co, naučit čemu
 19. a alg přimět k čemuhacer llorarrozplakat

Fráze

 1. a medio hacer rozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný
 2. hacer buenas migas con algn dobře si rozumět, být zadobře s kým
 3. hacer cara a alg čelit problémům ap.
 4. hacer caso (a) alg(n) poslouchat, dát na koho/co
 5. hacer caso omiso de alg(n) opominout, nemít na paměti koho/co, nebrat zřetel na koho/co
 6. hacer de tripas corazón přemoci se, překonat se
 7. hacer dinero vydělat peníze
 8. hacer el amor milovat se souložit
 9. hacer el favor de alg udělat laskavost čím
 10. hacer falta být třeba/zapotřebí
 11. hacer fuego zahájit palbu
 12. hacer furor být v módě, letět
 13. hovor.hacer la pelota a algn podlézat, vlichocovat se komu
 14. hacer novillos jít za školu
 15. hacer pie dosáhnout na dno v bazénu ap.
 16. hovor.mandar a hacer gárgaras poslat k šípku
 17. qué le voy/vas/... a hacer co se dělat, co nadělám/naděláš/...

Vyskytuje se v

agua: hacer aguaalg téct do čeho, nabírat vodu co loď

agua: hacerse (un) agua en la bocarozplývat se v ústech pokrm

agua: hacérsele a algn (un) agua la bocadělat si chutě/laskominy kdo

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amor: hacer el amormilovat se souložit

asco: hacer ascos a algopovrhnout čím, ohrnovat nos nad čím

bien: hacer bienpomáhat, činit dobro, prospívat

caso: a caso hechozáměrně, úmyslně, schválně

caso: hacer caso omisode alg nevšímat si čeho, nebrat v úvahu co, nevěnovat pozornost čemu

caso: hacer casoa alg(n) věnovat pozornost komu/čemu, všímat si koho/čeho

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci

daño: hacer daño a algnublížit, uškodit komu

dedo: hacer dedostopovat na silnici

derecho: hecho y derechohotový, úplný dospělý, vyzrálý

falta: hacer faltabýt zapotřebí, chybět

flaco: hacer un flaco servicio a algnprokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršit

frente: hacer frente a alg(n)čelit komu/čemu

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

gordo: hacer la vista gordaa alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého brouka

hecho: a lo hecho, pechouž se stalo, už se nedá nic dělat

hecho: a tiro hechopevně rozhodnutý, s pevným úmyslem

hecho: dicho y hechonež bys řekl švec

hecho: hecho consumadohotová věc

hecho: hecho y derechozralý osoba, dospělý

hincapié: hacer hincapié en algdůrazně trvat na čem, zdůraznit co, klást důraz na co

honor: hacer los honoresvěnovat se hostům, starat se o hosty

humo: hacerse humovypařit se zloděj ap.

longui: hacerse el longui(s)dělat hluchýho/blbýho schválně nereagovat

mierda: hecho una mierdazničený, vyřízený, na dně

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

montaña: hacer una montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

novillo: hacer novilloschodit za školu, ulejvat se

pie: hacer piedosáhnout na dno bazénu ap.

pipí: hacer pipívyčurat se, čurat

pis: hacer pisvyčurat se, čurat

plaza: hacer plazanakupovat na trhu

poco: hace poconedávno, před krátkou dobou

polvo: estar hecho polvobýt zničený unavený ap.

primo: hacer el primobýt za vola, dělat ze sebe hlupáka

puñeta: hacer la puñetaotravovat

sombra: hacer sombrazastiňovat významem ap.

tránsito: hacer tránsitopřenocovat v ubytovnách ap.

valer: hacer valeruplatnit svá práva ap.

vez: hacer las vecesde alg(n) zastupovat, nahrazovat koho/co

albondiguilla: dět. hacer albondiguillasvrtat se/dloubat se v nose

alusión: hacer alusiones a alg(n)dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/co

amigo: hacerse amigosspřátelit se

añicos: hacer añicosrozbít na padrť, roztřískat

apuesta: hacer apuesta de algvsadit se o co

caca: hacer(se) cacavykakat se, pokakat se, kakat

caer: hacer caer (a) alg(n)shodit koho/co

caja: hacer cajadělat/počítat pokladnu sčítat tržbu

cama: hacer la camaustlat postel

camping: hacer campingkempovat

canguro: hacer de cangurohlídat děti

cargo: hacerse cargo de algvzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho

caricia: hacer caricias a alg(n)hladit, laskat koho/co, mazlit se s kým/čím

caridad: hacer la caridaddát almužnu, přispět na chudé

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

cerdada: hacer cerdadas a algndělat sviňárny komu

chiste: hacer chistesdělat si legraci, vtipkovat, žertovat

cola: hacer colačekat/stát ve frontě

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

comprender: hacerse comprenderdomluvit se, dorozumět se cizím jazykem

constar: hacer constardát jasně najevo

cosquillas: hacer cosquillas a algnlechtat koho

criminal: hecho criminaltrestný čin

deporte: hacer deportesportovat

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

distinción: hacer distinciónrozlišovat

donativo: hacer donativo de algdarovat co

efecto: hacer efectopůsobit, mít účinek, účinkovat vliv ap.

ejercicio: hacer ejerciciocvičit

elección: hacer elecciónvybrat (si), zvolit (si) vybrat

entrega: hacer entrega de algpředat, odevzdat, dodat, vydat, doručit co

esbozo: hacer esbozo de algnačrtnout co

escapada: hacer una escapada a alg(od)skočit si, zajet si kam nakrátko

esfuerzo: hacer esfuerzo(s) para/por algusilovat o co, namáhat se kvůli čemu, snažit se o co

esfuerzo: hacer esfuerzo de voluntadpřemoct se

esperar: hacer(se) esperarnechat (na sebe) čekat

extensivo: hacer extensivo alg a alg(n)rozšířit co na koho/co, zahrnout do čeho koho/co

feo: hacer un feo a algnurazit koho

footing: hacer footingběhat, věnovat se běhání kondičnímu

fresco: hacer frescobýt chladno

ganchillo: hacer ganchilloháčkovat

gimnasia: hacer gimnasiacvičit

hecho: hovor. hecho polvounavený, utahaný, vyplivnutý, zdrcený

hecho: de hechove skutečnosti, opravdu, doopravdy, vlastně

limpieza: hacer limpiezauklízet, dělat úklid, přen. (u)dělat čistku