Hlavní obsah

hacer

Tranzitivní sloveso

 1. (u)dělat, vyrobit věc
 2. (vy)tvořit, stvořit svět ap.
 3. (z)působit, vyvolat zánět ap.
 4. alg udělat štěstí ap., získat co bohatství ap., dosáhnout čeho
 5. připravit, nachystat, urovnathacer la camaustlat postelhacer la mesaprostřít stůl
 6. hacer(se) dělat ze sebe hlupáka ap.
 7. nadělat kusy ap.hacer pedazosrozbít, roztrhat, rozervat, rozcupovat výbuch ap.
 8. alg dovršit co, dožít se čeho o věku ap.
 9. dělat sport ap.hacer ejerciciocvičithacer atletismodělat atletiku
 10. urazit, ujet, ujít určitou vzdálenost
 11. a algn alg považovat, mít koho za co
 12. hovor., dět. hacer cacavykakat sehovor., dět. hacer pisvyčurat sehacer de vientrevyprázdnit se
 13. alg (u)dělat, činit kým starším ap.
 14. dělat, činit, dávat při počítání
 15. (být) uběhlá dobaneosobní konstrukceHace dos años que...Už jsou to dva roky, co...
 16. mít objem, pojmout litr ap.
 17. (za)hrát divadelní roli ap., (na)točit film ap.
 18. a alg zvyknout, navyknout na co, naučit čemu
 19. a alg přimět k čemuhacer llorarrozplakat

Fráze

 1. a medio hacer rozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný
 2. hacer buenas migas con algn dobře si rozumět, být zadobře s kým
 3. hacer cara a alg čelit problémům ap.
 4. hacer caso (a) alg(n) poslouchat, dát na koho/co
 5. hacer caso omiso de alg(n) opominout, nemít na paměti koho/co, nebrat zřetel na koho/co
 6. hacer de tripas corazón přemoci se, překonat se
 7. hacer dinero vydělat peníze
 8. hacer el amor milovat se souložit
 9. hacer el favor de alg udělat laskavost čím
 10. hacer falta být třeba/zapotřebí
 11. hacer fuego zahájit palbu
 12. hacer furor být v módě, letět
 13. hovor.hacer la pelota a algn podlézat, vlichocovat se komu
 14. hacer novillos jít za školu
 15. hacer pie dosáhnout na dno v bazénu ap.
 16. hovor.mandar a hacer gárgaras poslat k šípku
 17. qué le voy/vas/... a hacer co se dělat, co nadělám/naděláš/...

Vyskytuje se v

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amor: hacer el amormilovat se souložit

asco: hacer ascos a algopovrhnout čím, ohrnovat nos nad čím

bien: hacer bienpomáhat, činit dobro, prospívat

caso: a caso hechozáměrně, úmyslně, schválně

daño: hacer daño a algnublížit, uškodit komu

dedo: hacer dedostopovat na silnici

derecho: hecho y derechohotový, úplný dospělý, vyzrálý

falta: hacer faltabýt zapotřebí, chybět

flaco: hacer un flaco servicio a algnprokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršit

frente: hacer frente a alg(n)čelit komu/čemu

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

gordo: hacer la vista gordaa alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého brouka

hacer: hacer(se)dělat ze sebe hlupáka ap.

hecho: a lo hecho, pechouž se stalo, už se nedá nic dělat

hincapié: hacer hincapié en algdůrazně trvat na čem, zdůraznit co, klást důraz na co

honor: hacer los honoresvěnovat se hostům, starat se o hosty

humo: hacerse humovypařit se zloděj ap.

longui: hacerse el longui(s)dělat hluchýho/blbýho schválně nereagovat

mierda: hecho una mierdazničený, vyřízený, na dně

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

montaña: hacer una montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

novillo: hacer novilloschodit za školu, ulejvat se

pie: hacer piedosáhnout na dno bazénu ap.

pipí: hacer pipívyčurat se, čurat

pis: hacer pisvyčurat se, čurat

plaza: hacer plazanakupovat na trhu

poco: hace poconedávno, před krátkou dobou

polvo: estar hecho polvobýt zničený unavený ap.

primo: hacer el primobýt za vola, dělat ze sebe hlupáka

puñeta: hacer la puñetaotravovat

sombra: hacer sombrazastiňovat významem ap.

tránsito: hacer tránsitopřenocovat v ubytovnách ap.

valer: hacer valeruplatnit svá práva ap.

vez: hacer las vecesde alg(n) zastupovat, nahrazovat koho/co

albondiguilla: dět. hacer albondiguillasvrtat se/dloubat se v nose

alusión: hacer alusiones a alg(n)dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/co

amigo: hacerse amigosspřátelit se

añicos: hacer añicosrozbít na padrť, roztřískat

apuesta: hacer apuesta de algvsadit se o co

caca: hacer(se) cacavykakat se, pokakat se, kakat

caer: hacer caer (a) alg(n)shodit koho/co

caja: hacer cajadělat/počítat pokladnu sčítat tržbu

cama: hacer la camaustlat postel

camping: hacer campingkempovat

canguro: hacer de cangurohlídat děti

cargo: hacerse cargo de algvzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho, přen. pochopit co, získat přehled o čem

caricia: hacer caricias a alg(n)hladit, laskat koho/co, mazlit se s kým/čím

caridad: hacer la caridaddát almužnu, přispět na chudé

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

cerdada: hacer cerdadas a algndělat sviňárny komu

chiste: hacer chistesdělat si legraci, vtipkovat, žertovat

cola: hacer colačekat/stát ve frontě

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

comprender: hacerse comprenderdomluvit se, dorozumět se cizím jazykem

constar: hacer constardát jasně najevo

cosquillas: hacer cosquillas a algnlechtat koho

criminal: hecho criminaltrestný čin

deporte: hacer deportesportovat

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

distinción: hacer distinciónrozlišovat

donativo: hacer donativo de algdarovat co

efecto: hacer efectopůsobit, mít účinek, účinkovat vliv ap.

ejercicio: hacer ejerciciocvičit

elección: hacer elecciónvybrat (si), zvolit (si) vybrat

entrega: hacer entrega de algpředat, odevzdat, dodat, vydat, doručit co

esbozo: hacer esbozo de algnačrtnout co

escapada: hacer una escapada a alg(od)skočit si, zajet si kam nakrátko

esfuerzo: hacer esfuerzo(s) para/por algusilovat o co, namáhat se kvůli čemu, snažit se o co

esperar: hacer(se) esperarnechat (na sebe) čekat

agua: hacer aguaalg téct do čeho, nabírat vodu co loď

apríl: hacer una inocentada a algnvyvést aprílem koho

: haga lo que hagaať dělá co dělá

bilancovat: hacer balance de la vidabilancovat (svůj) život

bolest: hacer sufrir a algnzpůsobit komu bolest

čekat: hacer colačekat ve frontě

dělat: hacer compañía a algndělat společnost komu

div: hacer milagrosdělat divy

dlouho: ¿cuánto tiempo hace?jak dlouho už?

fór: hacerse rogar para algdělat fóry s čím

fronta: hacer cola para algstát ve frontě na co

hrát: hacer comediahrát komedii

hrát si: hacerse el mártirpřen. hrát si na chudáka

inventura: hacer el inventariodělat inventuru

kariéra: hacer carreraudělat kariéru

kufr: hacer la(s) maleta(s), hovor., i přen. liar los bártulossbalit kufry

naděje: hacerse ilusiones dělat si naděje

najevo: mostrar, hacer verdát najevo

armáda: estar en el servicio, hacer el servicio (militar)sloužit v armádě

asi: hace aproximadamente una semanaasi před týdnem

běžka: hacer esquí de fondojezdit na běžkách

být: Hace frío.Je zima.

cimprcampr: hacer alg añicos/pedazosrozbít co na cimprcampr

cvičit: hacer aeróbiccvičit aerobik

dát: dejarse hacer un masajedát si masáž

dát se: ¿Sería posible hacerlo?Dalo by se to udělat?

dávno: Hace mucho que lo sé.To vím už dávno.

dbát: no hacer caso a algnedbat čeho

dělat se: Se hace el importante.Dělá se důležitým.

diagnóza: hacer una diagnosisstanovit diagnózu

dohnat: Me hizo llorar.Dohnal mě k slzám.

dokázat: Logró hacerlo., Lo consiguió.Dokázal to.

doprošovat se: hacerse de rogarnechat se doprošovat

dřep: hacer una sentadillaudělat dřep

dusno: Hace un calor sofocante.Je dusno.

fotokopie: hacer fotocopias del libropořizovat fotokopie (z) knihy

fuška: hacer chapuzaschodit na fušky

grogy: Estoy hecho polvo.Jsem úplně grogy.

hezky: Hace buen tiempo.Je hezky.

hodit se: hacer buena pareja con algnhodit se ke komu

horko: Hace calor.Je horko.

chladno: Hace frío.Je chladno.

chodit: hacer novillospřen. chodit za školu

chtít: ¿Quiere Ud. que lo haga?Chcete, abych to udělal?

jaký: ¿Qué tiempo hará mañana?Jaké bude zítra počasí?

jít: ¿Sería posible (hacerlo)?Šlo by to?

kde: ¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?Kde se tu bereš?

klidně: No dudaría en hacerlo.Klidně by to udělal.

laskavost: Hágame el favor de...Prokažte mi laskavost...

legrace: bromear, hacer bromas, estar de cachondeodělat si legraci žertovat

lechtat: Me hace cosquillas., Me cosquillea.Lechtá (mě) to.

lze: Es posible hacerlo.Lze to udělat.

minuta: hacer alg en un minutoudělat co v minutě

mít: tener muchas cosas que hacermít toho moc na práci

moct: Hago lo que puedo.Dělám, co můžu.

moldánky: hacer pucherosnatahovat moldánky

nákup: ir a comprar, (ir a) hacer la comprajít na nákup

namluvit: Me hizo creer que era soltero.Namluvil mi, že je svobodný.

napadrť: hacer alg añicos/pedazos, romper en pedazos algrozbít co napadrť

beton: estar hecho, ser ciertobýt na beton

brouk: hacerse el desentendidodělat mrtvého brouka

čára: hacer borrón y cuenta nuevaudělat tlustou čáru za minulostí

divadlo: hacer un drama a algnhrát na koho divadlo

dohodnout se: hacer buena liga con algnhovor. dohodnout se s kým

drahota: hacerse rogardělat drahoty nechat se prosit

historie: formar/hacer épocavejít do historie být převratný

hloupý: hacerse el tontodělat ze sebe hloupého

hluchý: hacerse el sordodělat se hluchým

hromádka: estar hecho un desastrevypadat jako hromádka neštěstí

iluze: hacerse ilusionesdělat si iluze

jaksepatří: hacer alg como Dios mandaudělat co jaksepatří