Hlavní obsah

efecto

Vyskytuje se v

invernadero: efecto invernaderoskleníkový efekt

especial: film. efectos especialesspeciální efekty

placebo: efecto placeboplacebo efekt

causa: causa y efectopříčina a důsledek

surtir: surtir efectobýt účinný

efekt: efecto invernaderoekol. skleníkový efekt

papír: valores , títulos , efectos cenné papíry

platnost: con efecto inmediatos okamžitou platností

pravděpodobnost: probabilidad del efectomat. pravděpodobnost jevu

skleníkový: efecto invernaderoodb. skleníkový efekt

účel: a tal efectoza tím účelem

účinek: efecto placeboplacebo účinek

vedlejší: efectos secundarios/colateralesmed. vedlejší účinky

vyznít: no tener efectovyznít naprázdno

blahodárný: efecto beneficiosoblahodárný účinek

odpudivě: tener un efecto de repulsiónpůsobit odpudivě

řízení: conducción bajo los efectos del alcoholřízení pod vlivem alkoholu

vliv: conducir bajo los efectos del alcoholřídit pod vlivem alkoholu

efecto: efectosvěci, majetek osobní ap., svršky