Hlavní obsah

poco

Vyskytuje se v

ladrador: Perro ladrador, poco mordedor.Pes, který štěká, nekouše.

poco: a poco de algkrátce, zakrátko po čem

ser: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

si: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

cosa: poca cosanic velkého, drobnost

entidad: de poca entidadnepodstatný, zanedbatelný

a: poco a pocokousek po kousku, postupně

haber: Hay poca gente.Je tam málo lidí.

pretensión: tener pocas pretensionesmít skromné cíle, být skromný

abarcar: Quien mucho abarca, poco aprieta.Kdo chce příliš mnoho, nemívá nic.

brzy: poco después, no mucho despuésbrzy nato

nedávný: hasta hace poco (tiempo)do nedávné doby

povyk: Mucho ruido y pocas nueceslit. Mnoho povyku pro nic W. Shakespeare

propečený: poco cocido/asado/hechomálo propečený

zkratka: en pocas palabras, en breveve zkratce

být: Hay poca fruta.Ovoce je málo.

čas: dentro de poco tiempoza krátký čas

krátce: a pocos instanteskrátce nato

málo: Habla poco.Málo mluví.

myslet: ¡Piensa un poco!Mysli trochu!

namále: Faltaba poco.Měli jsme namále.

něco: un poco máso něco víc

pár: en unos minutos, dentro de pocoza pár minut

peníze: Tengo poco dinero.Mám málo peněz.

potom: poco despuéskrátce potom

štěkat: Perro que ladra no muerde., Perro ladrador, poco mordedor.i přen. Pes, který štěká, nekouše.

trochu: ni un pocoani trochu

zobnout: picar un poco de todos los platoszobnout si ze všech jídel trošku

kousat: El perro ladrador poco mordedor.Pes, který štěká, nekouše.

pes: Perro que ladra, no muerde., Perro ladrador, poco mordedor.Pes, který štěká, nekouše.

scházet: Éramos pocos y parió la abuela., Es lo que nos faltaba.expr. To nám tak ještě scházelo.

všechen, všechna, všechno: Lo poco agrada y lo mucho enfada.Všeho moc škodí.

amigo: cara de pocos amigosnevlídná tvář, nepříjemný výraz