Hlavní obsah

si

Podstatné jméno mužské

  • hud.si solmizační slabika

Vyskytuje se v

acaso: por si acasopro případ/v případě, že, pro všechny případy

alcanzar: si alcanza, no llegato bude sotva stačit

bien: si bienačkoli, přestože

molestia: si no es molestiajestli dovolíte...

ser: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

ver: a ver sijen aby nespadl ap.

abnegación: con abnegaciónobětavě, odříkavě, se sebezapřením

claro: ¡Claro que /no!Jasně že ano/ne!

como: como si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.

confianza: confianza en mismosebedůvěra, sebevědomí

nada: como si nadajakoby nic lehce, bez odezvy

a: empezar a correrrozběhnout se

abrochar: ¡Abróchense el cinturón de seguridad!Zapněte si bezpečnostní pás!

accidente: tener un accidentemít nehodu, havarovat, vybourat se

acertar: acertar en el blancotrefit se do černého, udělat trefu

caber: si cabepokud to jde, pokud to je možné

importar: ¿Te importa si pongo la radio?Bude ti vadit, když zapnu rádio?

a: a tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cual

i: i když, i kdybyaunque, bien que, aun cuando, si bien

jako: jakobycomo si

jako: jakoby nic bez snahy, úsilí ap.como si nada

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

každý: každý druhý den, obdenun día y otro no, cada dos días

klamat: Pokud mě paměť neklame.Si la memoria no me falla.

pánbůh: dá-li pánbůhsi Dios quiere

paní: být svou paníser dueña de misma

pokud: jen pokudsólo si, sin perjuicio de (que)

pouze: pouze, že byúnicamente si

pro: pro případ, žepor si acaso, hovor. por si las moscas

překonat: překonat sám sebeexcederse a mismo

sám: sám od sebepor solo

starat se: starat se (sám) o sebecuidar de mismo

ano: Myslím, že ano.Creo que sí.

by: Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...

den: ob dencada dos días, un día y otro no/un día no

doufat: Doufám, že ano.Espero que sí.

jestli: Zeptej se, jestli přijde.Pregunta si vendría.

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám ti.Si tengo tiempo, te llamaré.

kdyby: Kdybych to věděl, řekl bych ti to.Si lo supiera, te lo diría.

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

myslet: myslet jen na sebepensar solo en mismo, přen. barrer hacia/para dentro

náhodou: kdyby náhodoupor si acaso

nevadit: Nevadí ti, když zapnu rádio?¿Te importa si pongo la radio?

nic: jako by niccomo si nada

ob: ob dencada dos días, un día y otro no

odkázat: být odkázán sám na sebedepender de mismo

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Corríjanme si me equivoco.

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...Si me acuerdo bien..., Si no me equivoco...

pokud: hovor., žert. Pokud dobře počítám...Si las matemáticas no fallan...

potřeba: Je-li/Bude-li potřeba...Si es necesario...

sám: To se rozumí samo sebou.Eso se entiende por mismo.

sám: poznat sám sebeconocerse a mismo

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys...No te pasaría nada si...

vadit: Bude vám vadit, když...?¿Le importa si...?

vadit: Jestli vám to nevadí,...Si no le importa...

vhod: Přišlo by mi vhod, kdyby ...Me vendría bien si ...

zajímat: Zajímalo by mne, jestli...Me gustaría saber si..., Me pregunto si...

celý: být celý bez sebe z čehoestar (completamente) fuera de de alg

chumelit (se): jako by se nechumelilocomo si tal cosa, como si no pasara nada

krev: Krve by se ve mně nedořezal.Si me pinchan, no me sacan sangre.

něco: kdyby něco kdyby se něco stalopor si acaso, hovor. por si las moscas

pán: být svým vlastním pánemser dueño de mismo

pokud: hovor. Pokud mě paměť neklame.Si mal no me acuerdo.

propadnout se: expr. ať se propadnu (jestli) vyjádření jistotyque me maten (si)

vyletět: málem vyletět kdo z kůžedar un ataque a algn, estar algn fuera de