Hlavní obsah

si

Podstatné jméno mužské

  • hud.si solmizační slabika

Vyskytuje se v

alcanzar: si alcanza, no llegato bude sotva stačit

bien: si bienačkoli, přestože

molestia: si no es molestiajestli dovolíte...

ser: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

si: apenas sisotva, stěží

ver: a ver sijen aby nespadl ap.

abnegación: obětavě, odříkavě, se sebezapřenímcon abnegación

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

como: como si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.

confianza: confianza en sí mismosebedůvěra, sebevědomí

nada: como si nadajakoby nic lehce, bez odezvy

a: rozběhnout se, dát se do běhuempezar a correr

abrochar: Zapněte si bezpečnostní pás!¡Abróchense el cinturón de seguridad!

accidente: mít nehodu, havarovat, vybourat setener un accidente

acertar: trefit se do černého, udělat trefuacertar en el blanco

caber: si cabepokud to jde, pokud to je možné

importar: ¿Te importa si pongo la radio?Bude ti vadit, když zapnu rádio?

i: aunque, bien que, aun cuando, si bieni když, i kdyby

jako: como sijakoby

jakoby: como si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosajakoby nic

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

pánbůh: si Dios quieredá-li pánbůh

paní: ser dueña de sí mismabýt svou paní

pokud: sólo si, sin perjuicio de (que)jen pokud

pouze: únicamente sipouze, že by

pro: por si acaso, hovor. por si las moscaspro případ, že

překonat: excederse a sí mismopřekonat sám sebe

sám: por sí solosám od sebe

starat se: cuidar de sí mismostarat se (sám) o sebe

ano: Creo que sí.Myslím, že ano.

by: Sería mejor si ...Bylo by lepší, kdyby ...

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

doufat: Espero que sí.Doufám, že ano.

jestli: Pregunta si vendría.Zeptej se, jestli přijde.

kdyby: Si lo supiera, te lo diría.Kdybych to věděl, řekl bych ti to.

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

myslet: pensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentromyslet jen na sebe

náhodou: por si acasokdyby náhodou

nevadit: ¿Te importa si pongo la radio?Nevadí ti, když zapnu rádio?

nic: como si nadajako by nic

ob: cada dos días, un día sí y otro noob den

odkázat: depender de sí mismobýt odkázán sám na sebe

opravit: Corríjanme si me equivoco.Opravte mě, pokud se mýlím.

pamatovat (si): Si me acuerdo bien..., Si no me equivoco...Pokud si dobře pamatuji...

potřeba: Si es necesario...Je-li/Bude-li potřeba...

ubýt: No te pasaría nada si...Ono by tě neubylo, kdybys...

vadit: ¿Le importa si...?Bude vám vadit, když...?

vhod: Me vendría bien si ...Přišlo by mi vhod, kdyby ...

zajímat: Me gustaría saber si..., Me pregunto si...Zajímalo by mne, jestli...

celý: estar (completamente) fuera de sí de algbýt celý bez sebe z čeho

chumelit (se): como si tal cosa, como si no pasara nadajako by se nechumelilo

krev: Si me pinchan, no me sacan sangre.Krve by se ve mně nedořezal.

něco: por si acaso, hovor. por si las moscaskdyby něco kdyby se něco stalo

pán: ser dueño de sí mismobýt svým vlastním pánem

propadnout se: que me maten (si)expr. ať se propadnu (jestli) vyjádření jistoty

vyletět: dar un ataque a algn, estar algn fuera de símálem vyletět kdo z kůže

acaso: por si acasopro případ/v případě, že, pro všechny případy