Hlavní obsah

by

  • Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...Měl bys ...Deberías ...Chtěl bych ...Querría ..., Quisiera ...

Vyskytuje se v

aniž: aniž bysin (que)

jak: jak by ne souhlascómo no

pokud: pokud bya no ser que

pouze: pouze, že byúnicamente si

brát: To bych bral. chtělMe gustaría eso.

být: Bylo by to možné?¿Sería posible?

dát se: Dalo by se to udělat?¿Sería posible hacerlo?

hrozně: Hrozně rád bych ...Quisiera mucho ...

chtít: Chtěl bych ...Quisiera ...

jít: Šlo by to?¿Sería posible (hacerlo)?

kdyby: Kdybych to věděl, řekl bych ti to.Si lo supiera, te lo diría.

klidně: Klidně by to udělal.No dudaría en hacerlo.

leckdo: Leckdo by si mohl myslet, že ...Cualquiera pueda pensar que ...

mít: To bys měl vědět.Deberías saberlo.

moct: Mohl byste mi pomoci?¿Me podría ayudar?

možná: Možná bychom mohli ...Quizás podríamos ...

nejraději: Nejraději bych tam nechodil.Preferiría no ir ahí.

nic: jako by niccomo si nada

podat: Podal byste mi sůl, prosím?¿Me pasa la sal, por favor?

rád: Rád bych...Me gustaría..., Quisiera...

rád: Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.

sázet: přen. Na to bych nesázel. nespoléhalEso no es tan seguro.

slehnout: Jako by se pod ním slehla zem.Se escabulló., Se esfumó.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys...No te pasaría nada si...

vhod: Přišlo by mi vhod, kdyby ...Me vendría bien si ...

vysvětlit: Mohl byste mi to vysvětlit?¿Me lo podría explicar?

záhodný: Bylo by záhodno...Sería aconsejable...

zajímat: Zajímalo by mne, jestli...Me gustaría saber si..., Me pregunto si...

ani: ani co by se za nehet vešloni jota

dohodit: co by kamenem dohodila tiro de piedra

chumelit (se): jako by se nechumelilocomo si tal cosa, como si no pasara nada

kámen: co by kamenem dohodila tiro de piedra

krev: Krve by se ve mně nedořezal.Si me pinchan, no me sacan sangre.

moucha: Neublížil by ani mouše.No mataría ni una mosca.

nehet: co by se za nehet vešloun higo

oheň: Dal by za ni ruku do ohně.Pondría la mano en el fuego por ella.

pět: než bys do pěti napočítalen un santiamén, en un decir Jesús

probudit: To by probudilo mrtvého.Eso hace hablar a los mudos.

říct: než bys řekl švecen un santiamén, en menos que se reza un Padre Nuestro

sen: To by mě ani ve snu nenapadlo.No me lo hubiera imaginado.

špendlík: být plný, že by špendlík nepropadlestar de bote en bote

švec: než bys řekl švecen un abrir y cerrar de ojos

vyhnat: Psa by nevyhnal. je hrozné počasíHace un tiempo de perros.

využít: Byl by hřích toho nevyužít.Sería un pecado no aprovecharlo.

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?