Hlavní obsah

nada

Zájmeno

  • nicno conducir a nadanevést k ničemuno servir de nada(ne)být k ničemucomo si nadajakoby nic lehce, bez odezvyde eso nadažádné takovédentro de nadave chvilce, v okamžikunada de esonic takového, žádné takové, kdepaknada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

Vyskytuje se v

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

nado: a nadoplaváním

ser: no ser nadanic (to) nebýt nemoc ap.

si: como si nadajakoby nic

aconsejable: nada aconsejablenevhodný

como: como si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.

eso: de eso nadato ani náhodou

eso: nada de esonic takového

mejor: nada mejor quenic lepšího než

menos: nada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

parecido: nada parecidonic podobného, nic takového

impedir: Nada te impide.Nic ti nebrání.

saber: ¿Sabes nadar?Umíš plavat?

gusto: pořek. Sobre los gustos no hay nada escrito., Para gustos (están) los colores.Proti gustu žádný dišputát.

babka: koupit za babkucomprar por nada

být: Není zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.

jako: jakoby nic bez snahy, úsilí ap.como si nada

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

jasno: z čista jasnade improviso, de repente, de la nada

kraul: plavat kraulnadar a crol

podobný: nic podobnéhonada parecido

pravda: pravda pravdoucíverdad verdadera, verdad y nada más que la verdad

takový: nic takovéhonada de eso, de eso nada

zač: Není zač. reakce na poděkováníDe nada., No hay de qué.

ani: Ani za nic!¡Por nada del mundo!

dít se: Nic se neděje.No pasa nada., No ocurre nada.

křidélko: nafukovací křidélka na plavánímanguitos para nadar

mít: Nemám nic k proclení.No tengo nada que declarar.

mít: Nechci s ním nic mít.No quiero tener nada con él.

nanic: Je to nanic.No sirve para nada.

napadat: Nic mě nenapadá.No se me ocurre nada.

naučit se: naučit se plavataprender a nadar

naznak: plavat naznaknadar de espalda

nic: být na nic, nestát za nicno servir para nada, hovor. no valer un pito

nic: jako by niccomo si nada

nic: Už se nedá nic dělat.Ya no se puede hacer nada.

nic: vůbec nicnada de nada, hovor. ni patata

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

ona: Nic jim neřeknu.No les diré nada.

platný: Není to nic platné.No sirve para nada., No hay remedio., No tiene cura.

plavat: Neumím plavat.No sé nadar.

práce: nemít co na prácino tener nada que hacer

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

smysl: To nemá smysl.Eso no sirve para nada., Eso no tiene (ningún) sentido.

společný: Nemají nic společného.No tienen nada en común.

společný: S tím nemám nic společného.No tengo nada que ver con eso.

srovnat: To se nedá (s ničím) srovnat.No se puede comparar (con nada).

stát se: Nic se nestalo. odpověď na omluvuNo pasa nada.

stát se: Nikomu se nic nestalo.A nadie le pasó nada.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys...No te pasaría nada si...