Hlavní obsah

eso

Zájmeno

  • to, tohlea eso de las treskolem třetí hodinyaún con esopřesto(con todo) y con esoale, avšak, nicméněde eso nadato ani náhodouen esovtomnada de esonic takovéhoni (aun) con esoani takpor esoproto

Vyskytuje se v

ser: ¡Cómo es eso!To snad není možné!, Cože!

todo: con todo (y con eso)ale, avšak, nicméně

eso: a eso de las treskolem třetí hodiny

nada: de eso nadažádné takové

qué: ¿Y eso qué?A co má být?

contra: las contras de ese trabajonevýhody té práce

fecha: por esas fechasv těch dnech, v té době

por: por esoproto

precisamente: precisamente por esoprávě proto

a: así es que, (y) por esoa proto

doba: desde/hasta ese momentood/do té doby

proto: s oznam. způsobem y por eso, se spoj. způsobem de ahí quea proto

rvát: Eso me parte el alma.To mi rve srdce.

takový: nada de eso, de eso nadanic takového

baštit: Eso no te lo trago.Tak to ti nebaštím.

brát: Me gustaría eso.To bych bral. chtěl

dokola: No para de hablar de eso.Mluví o tom pořád dokola.

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.

kašlat: (Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.Kašlu na to. je mi to fuk

křížový: křížové esoas de tréboles

líbit se: Eso (no) me gusta.To se mi (ne)líbí.

měnit: Eso no cambia las cosas.To na věci nic nemění.

mířit: ¿Qué quiere decir con eso?Kam tím míříte?

myslet: ¿Qué quieres decir con eso?Co tím myslíš?

nanic: Me da asco., Se me revuelve el estómago (de eso)., na zvracení Me da náuseas.Je mi z toho nanic.

někdy: a eso de la madrugada, a las tantas de la madrugadaněkdy k ránu

odskákat: ¡(Ya) Me las pagarás!, ¡Vas a pagar por eso!To si odskáčeš!

omlouvat: Eso no la disculpa.To ji neomlouvá.

omrzet (se): Se hartó de eso.Omrzelo ho to.

ono: No es eso.To není ono.

patřit: ¿A quién pertenece eso?Komu to patří?

po: Ése no es asunto tuyo.Po tom ti nic není.

pocit: ¿Cómo se siente eso?Jaký je to pocit?

počkat: Eso puede esperar.To počká.

potrvat: ¿Cuánto tiempo durará eso?Jak dlouho to potrvá?

povědomý: (Eso) Me suena.Je mi to povědomé.

právě: Precisamente por eso.Právě proto.

připomínat: Eso me recuerda un chiste.To mi připomíná jeden vtip.

říct: ¿Qué quieres decir con eso?Co tím chceš říct?

sám: Eso se entiende por sí mismo.To se rozumí samo sebou.

sázet: Eso no es tan seguro.přen. Na to bych nesázel. nespoléhal

ese: Esa es otra.To je jiná.

smysl: Eso no sirve para nada., Eso no tiene (ningún) sentido.To nemá smysl.

společný: No tengo nada que ver con eso.S tím nemám nic společného.

starat se: No te preocupes por eso., nepleť se do toho No es asunto tuyo.O to se nestarej.

ten, ta, to: ¿Quién es ese joven?Kdo je ten mladík?

těšit: Me alegro de eso.To mě těší.

trápit se: Ya no te preocupes más por eso.Už se tím netrap.

třeba: Hay que tener mucho valor para eso.Je na to třeba spousta odvahy.

tutovka: Eso es pan comido., hovor. Está chupado.Je to tutovka.

uškodit: Eso no te matará/hará daño.To ti nijak neuškodí.

všimnout si: No me di cuenta (de eso).Nevšiml jsem si toho.

vtipkovat: Eso no es para bromas.O tom se nevtipkuje.

vykašlat se: Paso de eso.Na to se můžu vykašlat.

vymstít se: Eso te costará caro., Sufrirás las consecuencias.To se ti vymstí.

vystačit: Eso me durará una semana., Me bastará para una semana.S tím vystačím na týden.

zamlouvat se: Eso no me gusta mucho.To se mi moc nezamlouvá.

zařídit: Me encargo de eso., Lo arreglaré yo.Zařídím to.

zdání: No tengo ni idea de eso.O tom nemám ani zdání.

zklamat: Eso me ha desilusionado.To mě zklamalo.