Hlavní obsah

kašlat

Nedokonavé sloveso

  1. (mít kašel) toser, tener tos f
  2. (vykašlávat) expectorar
  3. přen. expr.(nedbat) na koho/co kdo no importar, importar un rábano alg(n) a algn, pasar de alg(n) algnKašlu na to. je mi to fuk(Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda.

Vyskytuje se v

proti: sirup proti kašlijarabe para la tos

sirup: sirup proti kašli lékjarabe contra/para la tos

jarabe: jarabe para la tossirup proti kašli