Hlavní obsah

no

Podstatné jméno mužsképl. ~(e)s

Příslovce

  1. ne, nikoli záporná odpověď
  2. ne? očekávání
  3. ne- záporka

Vyskytuje se v

acabar: nedařit se (stále) cono acabar de hacer alg

alcanzar: nemoci se (vy)rovnat komu/čemu, nemít na koho/cono alcanzar (a) alg(n)

alfiler: být natřískáno plnono caber un alfiler

alma: nemít srdce být bezcitnýno tener alma

amagar: plané vyhrožování, plané sliby, skutek utekamagar y no dar

arte: nemít co do činění s čímno tener arte ni parte en alg

bien: hned jak, sotva, jen cono bien

cabeza: nenechat kámen na kamenino dejar títere con cabeza

cansar: neúnavně, bez ustání, nepřestávat dělat cono cansarse de hacer alg

carajo: být fuk/ukradený komu(no) importar un carajo a algn

chicha: nebýt nic moc, být takový nijakýno ser ni chicha ni limonada

cómo: Jak by ne!¡Cómo no!

cura: být nevyléčitelnýno tener cura

desperdicio: nemít chybu, být vynikajícíno tener desperdicio

frente: být natvrdlýno tener dos dedos de frente

ganar: nevyjít ze strachuno ganar para sustos

haber: Není zač. odpověď na poděkováníNo hay de qué.

hora: být strašný skrblíkno dar ni la hora

idea: nemít ani ponětíno tener (ni) idea

jueves: nebýt nic divného, být normálníno ser nada del otro jueves

lugar: být bez pochybyno dejar lugar a dudas

más: co nejvíc, hrozně moca más no poder

media: nevědět nic/ani ňno saber de la misa la media

molestia: jestli dovolíte...si no es molestia

mu: neříct ani slovono decir ni mu

muerto: nemít kde hlavu složit být chudýno tener dónde caerse muerto

mundo: nebýt nic extrano ser nada del otro mundo

no: leda(že), jen kdybya no ser que...

obstante: nicméně, přesto, navzdory tomuno obstante

otro: nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/cono ser otro que alg(n)

par: být jedinečný/unikátní/originálníno tener par

parte: nebýt důležitý, být zanedbatelnýno ir a ninguna parte

pavo: nebýt k zahozeníno ser moco de pavo

pelo: nehnout (ani) prstemno mover el pelo

perdón: nemít omluvu, být neomluvitelnýno tener perdón

pie: nemít hlavu ani patuno tener pies ni cabeza

piedra: nenechat/nezůstat kámen na kamenino dejar/quedar piedra sobre piedra

pío: ani nemuknoutno decir (ni) pío

poder: nesnášet koho/co, mít odpor ke komu/čemuno poder con alg(n)

pólvora: nebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejšíchno haber inventado la pólvora

qué: Není zač.No hay de qué.

ser: ledaže by, pokud by, leda bya no ser que

serio: nebrat vážněno tomar en serio

sino: jenno ... sino que

ver: jako vlk mít hlad, jako nikdy (předtím) být ospalý ap.que no veo

ya: nejen(om)..., ale (i)...no ya..., sino...

claro: Jasně že ano/ne!¡Claro que sí/no!

comparación: nedat se srovnat s čímno haber comparación entre alg

cuanto: ani ne tak..., jako..., spíše..., než...no tanto..., cuanto...

cuartel: nedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.no dar cuartel a algn

desmerecer: moci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čímno desmerecer de alg

duda: není pochybno cabe/hay duda

educación: nemít vychování, neumět se chovatno tener educación

lo: Já nevím.No lo sé.

modal: nebýt co slušnéno ser alg modales

volador: neidentifikovatelný létající předmět UFOobjeto volador no identificado OVNI

admitir: Psům vstup zakázán.No se admiten perros.

caber: Není pochyb.No cabe duda./¡Qué duda cabe!

católico: necítit se moc dobřeno estar muy católico

cosa: nestát za nicno valer gran cosa

encontrar: Necítím se dobře.No me encuentro bien.

escape: nebýt jiné východisko, nebýt únikuno haber escape

estar: Není tady.No está (aquí).

extrañar: Není divu, že...No es de extrañar que...

importar: Je mi to jedno., O to se nestarám.No me importa.

la: Nevidím ji.No la veo.

las: Nevidím je.No las veo.

: Mně se to nelíbí.A mí no me gusta.

nada: nevést k ničemuno conducir a nada

remedio: nemít řešení, nebýt pomocino tener remedio

saber: Nevím.No sé.

golondrina: Jedna vlaštovka jaro nedělá.pořek. Una golondrina no hace verano.

gusto: Proti gustu žádný dišputát.pořek. Sobre los gustos no hay nada escrito., Para gustos (están) los colores.

hambre: Hlad je nejlepší kuchař.pořek. A buen hambre no hay pan duro.

mover: nehnout ani prstemhovor. no mover un dedo

oír: (nechtít) nic slyšet o kom/čem(no querer) ni oír hablar de alg(n)

pegar: nezavřít/nezamhouřit oko neusnouthovor. no pegar ojo

regalado: Darovanému koni na zuby nekoukej.A caballo regalado no le mires el diente.

abasto: con alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat cono dar abasto