Hlavní obsah

ganar

Vyskytuje se v

gana: hovor. con ganass chutí, s elánem, s radostí

ganado: ganado bovinoskot, hovězí dobytek

porcino: ganado porcinovepřový brav

dobytek: ganado bovinohovězí dobytek

hovězí: ganado vacunohovězí dobytek

chuť: con ganas, de buena gana, con mucho gustos chutí něco udělat

přijít: sacar las ganas de alg(n)přijít na chuť komu/čemu

slintavka: glosopeda , fiebre aftosa del ganadoslintavka a kulhavka

nabrat: aumentar/ganar el peso, engordarnabrat na váze

nerad: Lo hizo de mala gana.Udělal to nerad.

proces: perder/ganar el pleito/procesoprohrát/vyhrát proces

přízeň: ganar el favor de algnzískat přízeň koho

těšit se: Tengo muchas ganas de verte.Těším se na tebe.

váha: engordar, aumentar/ganar el pesopřibrat na váze

vydělat: ¿Cuánto gana al año?Kolik vydělává ročně?

vyhrát: ¿Quién ganó?Kdo vyhrál?

získat: ganar la simpatía de algnzískat si čí náklonnost

zkušenost: ganar experiencias získat zkušenosti

zlíbit se: Hace lo que le da la gana.Dělá si, co se mu zlíbí.

těžký: ganar mucha pastavydělávat těžké peníze

vylekaný: no ganar para sustoshovor. být vylekaný

ganar: ganar por la manopředběhnout konkurenci ap.