Hlavní obsah

qué

Zájmeno

  • ¿qué? co?, jaký?, který? v tázacích větách¿Y eso qué?A co má být?

Vyskytuje se v

haber: No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

por: ¿por qué?proč?

qué: el qué diráncizí názor, cizí mínění

para: ¿Para qué?K čemu?, Na co?

huy: ¡Huy, qué bien!Jé, super!

tratar: ¿De qué se trata?O co se jedná?, O co jde?

být: De nada., No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

jak: ¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?Jak daleko?

no: ¿Y qué?No a (co)?

zač: De nada., No hay de qué.Není zač. reakce na poděkování

barva: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

bát se: ¿De qué tienes miedo?Čeho se bojíš?

co: ¿Para qué sirve?K čemu to slouží?

což: Y qué tal ...Což takhle ...

dalece: ¿Hasta qué punto?Jak dalece?

daleko: ¿A qué distancia?Jak daleko?

dělat: ¿En qué trabaja?Co dělá?

hodina: ¿A qué hora?V kolik hodin?

chápat: No comprendo qué es lo que quieres decirme.Nechápu, co mi tím chceš říct.

jaký: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

jednat se: ¿De qué se trata?O co/Oč se jedná?

jít: ¿A qué hora sales?V kolik jdeš?

kolik: ¿Desde/A partir qué hora?Od kolika hodin?

který: ¿En qué piso vives?Ve kterém patře bydlíš?

lišit se: ¿En qué difieren?V čem se liší?

milý: Qué amable de su parte.To je od vás milé.

mysl: ¿A qué se refiere?, ¿Qué tiene en mente?Co máte na mysli?

myslet: ¿En qué piensas?Na co myslíš?

nemuset: No tenía por qué pasar.Nemuselo se to stát.

o: ¿De qué es?O čem to je?

: ¿De qué se trata?Oč jde/běží?

odpočívat: Qué descanse en paz.Ať odpočívá v pokoji. o mrtvém

po: ¿Y a ti qué te importa?Co je ti po tom?

potom: ¿Y luego qué?A co potom?

rád: De nada., No hay de qué., Con mucho gusto.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

sloužit: ¿En qué puedo ayudarle/servirle?Čím Vám mohu sloužit?

smát se: ¿De qué te ríes?Čemu se směješ?

v, ve: ¿A qué hora?V kolik hodin?

vědět: ¿Sabes qué?Víš co?

vůbec: ¿Y a mí qué me importa?Co je mi vůbec po tom?

začít: ¿Con qué empezaremos?Čím začneme?

zemřít: ¿De qué murió?Na co zemřel?

živit se: ¿De qué vives?, ¿A qué te dedicas?Čím se živíš?

algo: algo quéjaksi, trošku, poněkud