Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (tázací) quéCo je? co se děje¿Qué pasa?Co je to?¿Qué es (esto)?K čemu to slouží?¿Para qué sirve?Na co myslíš?¿En qué piensas?Není za co. děkovat ap.No hay de qué.
 2. (jaký) qué
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) lo que
 4. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) cuanto - tantočím více tím lépecuanto más tanto mejor
 5. hovor.(vzatžné) que
 6. (vůbec něco) que

Příslovce

 1. hovor.(proč) por qué
 2. (pokud možno) lo más ... posibleco nejdřívecuanto antesco nejrychlejilo más rápido posible

Spojka

 1. (od té doby) desde quejen co se vrátíen cuanto vuelva
 2. (vyj. způsobu, míry)tolik...cotanto...que

Částice

 1. (není-liž pravda) ¿verdad?, ¿eh?, ¿a que sí?
 2. (vyjádření údivu ap.) ¡cómo!, ¡vaya!
 3. (vyjádření výhrůžky) ¡cómo!

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době cuanto antes, lo antes posible

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. cuanto (más) - tanto (más)

: ať dělá co děláhaga lo que haga

: ať to stojí cokoli/co to stojícueste lo que cueste

no: No a (co)?¿Y qué?

večer: večer co večer, každý večercada noche

bát se: Čeho se bojíš?¿De qué tienes miedo?

bláznit: Co blázníš?¿Estás loco?

být: Co (ti) je?¿Qué (te) pasa?

být: Co je ti?¿Qué te pasa?

být: Co je ti po tom?¿A ti qué te importa?

dát: Co si dáš?¿Qué vas a tomar?

dát: Co si dáte jako dezert?¿Que tomáis de postre?

dávat: Co dnes dávají?¿Qué echan hoy?

dělat: Co tady děláš?¿Qué haces aquí?

dělat: Co dělá?¿En qué trabaja?

den: každý den, den co dencada día, todos los días

dít se: Co se děje?¿Qué pasa?

hledat: Co hledáš?¿Qué buscas?, ¿Qué estás buscando?

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

jednat se: O co/Oč se jedná?¿De qué se trata?

jíst: Co to jíš?¿Qué estás comiendo?

lišit se: V čem se liší?¿En qué difieren?

mít: Co mám dělat?¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?

moct: Dělám, co můžu.Hago lo que puedo.

mysl: Co máte na mysli?¿A qué se refiere?, ¿Qué tiene en mente?

myslet: Na co myslíš?¿En qué piensas?

myslet: Co myslíš?¿Qué opinas?, ¿Qué te parece?

myslet: Co tím myslíš?¿Qué quieres decir con eso?

myslet si: Co si myslíš ty?¿Qué opinas tú?

nejméně: co nejménělo menos posible

nejvíc: co nejvíclo más posible

nový: Co je nového?¿Qué hay de nuevo?

o: O čem to je?¿De qué es?

o: O čem přemýšlíš?¿En qué piensas?

pít: Co budete pít?¿Qué va a tomar?

plán: Co máš na zítřek v plánu?¿Qué piensas hacer mañana?

po: Co je ti po tom?¿Y a ti qué te importa?

pohledávat: Co tady pohledáváš?¿Qué haces por aquí?

potom: A co potom?¿Y luego qué?

povídat: Co to povídáš?¿Qué dices?

přát si: Co si přejete?¿Qué desea usted?

říct: Co tím chceš říct?¿Qué quieres decir con eso?

říct: Co tomu říkáš?¿Qué te parece?

s, se: Co je s tebou?¿Qué pasa contigo?

se, si: Co si myslíš?¿Qué piensas?

sloužit: Čím Vám mohu sloužit?¿En qué puedo ayudarle/servirle?

sloužit: K čemu to slouží?¿Para qué sirve?

smát se: Čemu se směješ?¿De qué te ríes?

snídat: Co obvykle snídáš?¿Qué sueles desayunar?

stát se: Co se stalo?¿Qué pasó?

trápit: Co tě trápí?¿Qué te pasa?

týkat se: Co se týká/týče koho/čeho ...En lo que se refiere a alg(n) ..., En cuanto a alg(n) ...

udělat: Udělám vše, co budu moci.Haré todo lo que pueda.

udělat: Co ti udělal?¿Qué te ha hecho?

vědět: Víš co?¿Sabes qué?

vést: Co tě k tomu vedlo?¿Qué te empujó a hacerlo?

víc: čím dál víccada vez más

vjet: Co to do tebe vjelo?¿Qué mosca te ha picado?

vůbec: Co je mi vůbec po tom?¿Y a mí qué me importa?

zač: Co je zač?¿Quién es él/ella?

začít: Čím začneme?¿Con qué empezaremos?

zajímat se: O co se zajímáš?¿Qué te interesa?

zemřít: Na co zemřel?¿De qué murió?

zlíbit se: Dělá si, co se mu zlíbí.Hace lo que le da la gana.

znamenat: Co to znamená?¿Qué quiere decir eso?

živit se: Čím se živíš?¿De qué vives?, ¿A qué te dedicas?

ani: ani co by se za nehet vešloni jota

čert: Co to k čertu je?¿Qué demonios es eso?

dohodit: co by kamenem dohodila tiro de piedra

dřív: Čím dřív, tím líp.Cuanto antes, mejor.

huba: nemít co do hubyno tener nada que llevarse a la boca

kámen: co by kamenem dohodila tiro de piedra

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama.

nadělat: Co naděláš!¡Qué se le va a hacer!

nehet: co by se za nehet vešloun higo

píchnout: nemít do čeho píchnoutno tener nada por hacer

slina: mluvit, co slina na jazyk přinesehablar a tontas y a locas

třpytit se: Není všechno zlato, co se třpytí.No es oro todo lo que reluce.

udělat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

zabít: Co tě nezabije, to tě posílí.Lo que no te mata, te hace más fuerte.

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

zlato: Není všecko zlato, co se třpytí.No es oro todo lo que reluce.

antes: cuanto antes/lo antes posibleco nejdříve

cada: cada vez másčím dál víc(e)

competer: en lo que compete a...co se týká...

concerniente: en lo concerniente a algco se týče čeho