Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) conCo je s tebou?¿Qué pasa contigo?se mnouconmigos teboucontigos sebouconsigo
  2. (soupeření, nepřátelství ap.) con
  3. (mající, obsahující) con
  4. (o způsobu, okolnostech ap.) cons pozdravem v dopise ap.atentamentes radostícon mucho gustos (vaším) dovolenímcon (su) permiso
  5. (současnost dějů) con
  6. kniž.(směrem dolů, pryč) de, desde

Vyskytuje se v

mít: llevar (consigo)mít s sebou

porážka: aceptar la derrotasmířit se s porážkou

potýkat se: tener dificultades/problemas, estar sobre/en la dificultadpotýkat se s problémy

s, se: consigos sebou

naobědvat se: ¿Vas a comer con nosotros?Naobědváš se s námi?

zahrávat si: jugarse la vidazahrávat si se životem

zdravit: saludarse con amigoszdravit se s přáteli

bojovat: luchar consigo mismobojovat sám se sebou

ďábel: pactar con el diablo/demoniospolčit se s ďáblem

lžička: ser de noble linajenarodit se se stříbrnou lžičkou v puse

oheň: jugar con fuego, echar leña al fuegohrát si/zahrávat si s ohněm

llevar: comida para llevarjídlo s sebou v občerstvení ap.

vocablo: jugar del vocablohrát si se slovy

nést: mít za následek llevar (consigo), conllevar, přinášet traer consigonést s sebou