Hlavní obsah

o

Spojka

  1. nebo
  2. neboli
  3. nebo přibližný početmezi číslicemi se dříve psalo ó

Vyskytuje se v

malo: po dobrém nebo po zlémpor (las) malas o por (las) buenas

más: přibližně, asi, víceméněmás o menos

o: buď ..., (a)neboo ... o

ser: neboli, čilio sea

vida: s ohrožením života operace ap., nevyhnutelnýa vida o muerte

cabeza: perder la cabezapřijít o rozum, ztratit hlavu

caso: el caso es que...jde o to, že...

código: código de circulaciónpravidla silničního provozu, vyhláška (o silničním provozu)

confianza: voto de confianzahlasování o důvěře, vyslovení důvěry vládě ap.

convenio: convenio de colaboraciónsmlouva o spolupráci

correo: aviso de correosoznámení o uložení zásilky

después: dříve nebo později se to stejně stane ap.antes o después

forzar: forzar una sonrisanuceně se usmát, pokusit se o úsměv

incógnita: mat. ecuación de una incógnitarovnice o jedné neznámé

intentona: intentona golpistapokus o státní převrat

menos: víceméněmás o menos

temprano: dříve či později(más) tarde o (más) temprano

acuse: acuse de recibopotvrzení o přijetí, dodejka

de: libro de la naturalezakniha o přírodě

en: en Navidado Vánocích

excusa: pedir excusas a algnpožádat o prominutí koho

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

verdadero: pravdivý či nepravdivý, pravda či ležverdadero o falso

mañana: Mañana Dios dirá.Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.

a: a neboo

anebo: buď... (a)neboo...o, bien...bien, ora...ora

boj: boj na život a na smrtlucha a muerte, lucha a vida o muerte

buď: buď... (a) neboo... o, bien... bien

či: být, či nebýtser o no ser

dobré: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

méně: více či méněmás o menos

náhoda: ponechat náhodědejar a la suerte, echar a cara o cruz

nebo: po dobrém, nebo po zlémpor (las) malas o por (las) buenas

orel: Panna nebo orel?¿Águila o sol?, ¿Cara o cruz?

panna: panna nebo orel?¿cara o cruz?, ¿águila o sol?

po: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

dřív: dřív nebo pozdějitarde o temprano

jinak: jinak řečenodicho de otro modo, o sea

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

minus: plus minusmás o menos

plus: plus minus přibližněmás o menos

střelit: Stůj nebo střelím!¡Alto o disparo!

tak: expr., hovor. ať tak či takasí o asá, así que asá, así que asado

bolsa: Peníze nebo život!bolsa o la vida!