Hlavní obsah

malo

Vyskytuje se v

baba: mala babazlomyslnost

bien: bien que malnějak, jakž takž zvládnout ap.

caer: caer bien/mal a algnbýt/nebýt sympatický komu

hierba: mala hierbaplevel

ir: ir de mal en peoralg(n) jít z kopce s kým/čím, zhoršovat se kdo/co, být hůř komu/čemu

leche: mala lechezlý úmysl

lengua: malas lenguaszlé jazyky

mal: mal de ojouhranutí, uřknutí

malo: de malasšpatně naladěný, se špatnou náladou

menos: menos mal (que)naštěstí, ještěže tak, ještě že

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

mirado: bien/mal miradodobře/špatně přijímaný

parte: llevar la mejor/peor partebýt ve výhodě/v nevýhodě

pata: mala patasmůla, pech

peor: ir de mal en peorjít od desíti k pěti

piedra: mal de piedrakolika

sombra: tener mala sombramít špatný vliv

trato: malos tratosšpatné zacházení, týrání

uva: estar de mala uvabýt naštvaný

avenido: mal avenidorozhádaný, nejednotný

bestia: mala bestiabezcitné zvíře, netvor o člověku

cara: poner mala carazamračit se, zakabonit se, zatvářit se nevrle

encarado: mal encaradovypadající zle/nesympaticky

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

fortuna: mala fortunasmůla

grado: de mal gradoneochotně, nerad

herido: mal heridotěžce raněný

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

llevar: llevarse bien/maldobře/špatně se snášet/vycházet

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: malos modosnevychovanost

montaña: mal de montañahorská nemoc

oler: oler bien/malvonět/zapáchat

olor: mal olorzápach

ralea: de baja/mala raleašpatný, zlý

suerte: mala suertesmůla, neštěstí

tiempo: malos tiemposzlé časy

ventura: mala venturasmůla, neštěstí

acabar: acabar malšpatně skončit

aliento: Tiene mal aliento.Páchne mu z úst.

catadura: de mala cataduraošklivý, ohavný, šeredný

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

poner: ponerse malonemocnět

arte: malas artesnečestné/nepoctivé/podloudné metody/postupy k dosažení cíle

tarro: estar mal de tarrobýt na palici

cítit: oler a alg, přen., hovor. cantar a alg, páchnout oler mal, vydávat pach despedir olor de algbýt cítit čím

dobré: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

horský: mal de montañahorská nemoc

hovado: mala bestia bezcitné hovado

ještě: menos mal..., a bien que...ještě že...

mít: tener mala suertemít smůlu

moč: incontinencia , mal de orinamed. únik moči inkontinence

nálada: mala hostia , mala leche vulg. blbá nálada

nebo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém, nebo po zlém

nechvalně: de mala fama, tristemente célebrenechvalně proslulý

po: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

při: a lo peorpři nejhorším

raněný: mal herido, herido gravementetěžce raněný

scestí: descaminar, llevar por el mal caminopřivést na scestí

skončit: acabar malšpatně skončit osoba ap.

smůla: tener mala suertemít smůlu

špatně: llevarse mal con algnšpatně vycházet s kým

špatný: mal humor špatná nálada

v, ve: estar de buen/mal humorbýt v dobré/špatné náladě

vychovaný: mal criado, malcriadonevychovaný

zlý: malos tiemposzlé časy

být: Estoy mal/bien.Je mi špatně/dobře.

dopadnout: salir bien/maldopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.

jakž: bien que mal, mal que bienjakž takž něco zvládnout ap.

nanic: No me siento bien., Me siento mal.Je mi nanic.

nepořádek: estar mal/enfermobýt v nepořádku nemocný

nerad: Lo hizo de mala gana.Udělal to nerad.

nešťastný: por mala suertenešťastnou náhodou

nezdravý: aspecto enfermizo, přen. mala cara nezdravý vzhled

pech: tener mala suerte, přen. tener la negramít pech

povést se: salir malnepovést se

slabo: sentirse algn débil, estar algn malobýt komu slabo

smrdět: oler mal, přen., expr. oler a tigre/demoniosstrašně smrdět

snést: soportar lo bueno y lo malo, přen.,expr. estar a las duras y las madurassnést dobré i zlé

ujetý: estar mal/tocado de cabezabýt ujetý

vypadat: tener buen/mal aspecto, nemocně ap. - o člověku přen. tener buena/mala caravypadat dobře/špatně

zápach: mal aliento zápach z úst

zkušenost: tener mala experiencia con alg(n)mít špatnou zkušenost s kým/čím

zle: Está mal de estómago.Je mu zle od žaludku.

zlobit: ¡No seas malo!Nezlob!

znamení: buen/mal agüero , buena/mala señal dobré/špatné znamení

zpráva: buena/mala noticia dobrá/špatná zpráva

deset: ir de mal en peor, ir de Guatemala a Guatepeorjít od desíti k pěti

déšť: como la mala hierbajako houby po dešti

k, ke, ku: ir de mal en peor, andar de (capa) caídajít od desíti k pěti čím dál hůř

kopřiva: Mala hierba nunca muere.Mráz kopřivu nespálí.

maják: Está mal de la chimenea.Šplouchá mu na maják.

mráz: Bicho malo/Mala hierba nunca muere.Mráz kopřivu nespálí.

od, ode: andar/ir de mal en peor/de capa caídajít od desíti k pěti čím dál hůř

pokud: Si mal no me acuerdo.hovor. Pokud mě paměť neklame.

přinášet: ser pájaro de mal agüeropřinášet smůlu