Hlavní obsah

špatně

Vyskytuje se v

nálada: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor, estar de buenas/malas

při: při nejhoršíma lo peor

skončit: špatně skončit osoba ap.acabar mal

špatný: špatná náladamal humor

v, ve: být v dobré/špatné náladěestar de buen/mal humor

změnit se: změnit se k horšímuempeorarse

být: Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

dopadnout: dopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.salir bien/mal

chápat: špatně chápatmalentender

vypadat: vypadat dobře/špatnětener buen/mal aspecto, nemocně ap. - o člověku přen. tener buena/mala cara

zkušenost: mít špatnou zkušenost s kým/čímtener mala experiencia con alg(n)

znamení: dobré/špatné znameníbuen/mal agüero , buena/mala señal

zpráva: dobrá/špatná zprávabuena/mala noticia

spaní: mít špatné spaníser de mala yacija

broma: špatný žertbroma pesada

conciencia: špatné/těžké svědomícargo de conciencia

entredicho: mít špatnou pověst, být spornýestar en entredicho

fama: dobrá/špatná pověstbuena/mala fama

humor: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor

intencionado: dobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmyslybien/mal intencionado

llevar: dobře/špatně se snášet/vycházetllevarse bien/mal

malo: špatný úmysl, špatné úmyslymala fe

mareado: být špatně komuestar mareado algn

modal: mít dobré/špatné způsobytener buenos/malos modales

ralea: špatný, zlýde baja/mala ralea

acabar: špatně skončitacabar mal

intención: mít dobré/špatné úmyslytener buena/mala intención

malhumor: mít špatnou náladuestar de malhumor

náusea: způsobovat nevolnost co, být špatně z čehodar náuseas alg

špatně: špatně vycházet s kýmllevarse mal con algn