Hlavní obsah

špatně

Vyskytuje se v

nálada: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor, estar de buenas/malas

při: při nejhoršíma lo peor

skončit: špatně skončit osoba ap.acabar mal

špatný: špatná náladamal humor

špatný: špatná společnostmala compañía

špatný: špatné svědomímala conciencia

špatný: špatné znamenímal agüero

v, ve: být v dobré/špatné náladěestar de buen/mal humor

změnit se: změnit se k horšímuempeorarse

být: Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

dopadnout: dopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.salir bien/mal

chápat: špatně chápatmalentender

špatný: se špatným svědomímcon la mala conciencia

špatný: špatná diagnózadiagnosis errónea

špatný: špatná odpověďrespuesta incorrecta

špatný: mít špatný pocit z koho/čehotener mala impresión de alg(n)

špatný: špatné zprávymalas noticias

vypadat: vypadat dobře/špatnětener buen/mal aspecto, nemocně ap. - o člověku přen. tener buena/mala cara

zkušenost: mít špatnou zkušenost s kým/čímtener mala experiencia con alg(n)

znamení: dobré/špatné znameníbuen/mal agüero , buena/mala señal

zpráva: dobrá/špatná zprávabuena/mala noticia

spaní: mít špatné spaníser de mala yacija

špatný: vzít co za špatný konectomar alg por donde quema, tomar el rábano por las hojas

broma: broma pesadašpatný žert

conciencia: cargo de concienciašpatné/těžké svědomí

entredicho: estar en entredichomít špatnou pověst, být sporný

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

inferior: muy inferiormnohem menší množství, mnohem horší

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

llevar: llevarse bien/maldobře/špatně se snášet/vycházet

malo: mala fešpatný úmysl, špatné úmysly

malo: mala ideašpatný úmysl

mareado: estar mareado algnbýt špatně komu

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

ralea: de baja/mala raleašpatný, zlý

acabar: acabar malšpatně skončit

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

malhumor: estar de malhumormít špatnou náladu

náusea: dar náuseas algzpůsobovat nevolnost co, být špatně z čeho