Hlavní obsah

špatně

Vyskytuje se v

nálada: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor, estar de buenas/malas

při: při nejhoršíma lo peor

skončit: špatně skončit osoba ap.acabar mal

špatný: špatná náladamal humor

v, ve: být v dobré/špatné náladěestar de buen/mal humor

změnit se: změnit se k horšímuempeorarse

být: Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

dopadnout: dopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.salir bien/mal

chápat: špatně chápatmalentender

vypadat: vypadat dobře/špatnětener buen/mal aspecto, nemocně ap. - o člověku přen. tener buena/mala cara

zkušenost: mít špatnou zkušenost s kým/čímtener mala experiencia con alg(n)

znamení: dobré/špatné znameníbuen/mal agüero , buena/mala señal

zpráva: dobrá/špatná zprávabuena/mala noticia

spaní: mít špatné spaníser de mala yacija

špatně: špatně vycházet s kýmllevarse mal con algn