Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (vyj. okolnosti činnosti) con, en, alpři nástupu do vlakual subir al trenpři západu sluncea la caída del solpři činu přistihnout ap.en flagrante, hovor. con las manos en la masapři první příležitosti hned jak bude mocien la primera oportunidadpři této příležitostien esta ocasiónpři nejhoršíma lo peor
  2. (hned vedle) cerca de, junto a, al lado demít při ruce k dispozicitener a mano
  3. (vyj. trvání)přen. nebýt při smyslechno tenerlas todas consigopřen. být (plně) při smyslechestar en su acuerdobýt při vědomí raněný ap.estar conscientehovor. být při penězíchtener (cuatro) cuartos
  4. (podporovat někoho) de lado deStojím při tobě.Estoy de tu lado.

Vyskytuje se v

entrega: při odběru platbacontra entrega

escaso: mít málo peněz, nebýt při penězíchandar escaso de dinero

pasada: při cestě, cestou bez zastavení, něco zařídit ap., mimochodem, zběžněde pasada

alimentación: dieta při průjmualimentación en la diarrea

mismo: mít se pořád stejně, být všechno při starémhovor. estar/hallarse en las mismas