Hlavní obsah

llevar

Tranzitivní sloveso

 1. nést, vézt, přinéstcomida para llevarjídlo s sebou v občerstvení ap.
 2. a alg vést, přivést, dovést k čemu nasměrovat
 3. mít na sobě, nosit oblečení ap.
 4. mít, obsahovat
 5. useknout, utrhnout, urvat část těla
 6. trpět, snášet
 7. zabrat čas, (s)potřebovat materiál ap.
 8. vést podnik ap.
 9. řídit dopravní prostředek, vést, ovládat koně ap.
 10. držet rytmus ap.
 11. vést, vychov(áv)at dítě ap.
 12. por alg brát, pobírat, inkasovat za co za práci ap.
 13. dělat trvání činnostive spojení s gerundiemLleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

Vyskytuje se v

altar: odvést k oltáři, vzít si kohollevar al altar a algn

aparejado: přinášet/nést s sebou důsledky ap.traer/llevar aparejado

cabo: dovést do konce, dokončit, dotáhnoutllevar a cabo

camino: být na nejlepší cestě k čemu něčeho dosáhnout ap.llevar camino de alg

contrario: odporovat, vzdorovat komu, stavět se proti komullevar la contraria a algn

diablo: jako by mu za patami hořelocomo alma que lleva el diablo

frente: mít napsané na čelellevar escrito en la frente

ganar: mít náskokllevar las de ganar

llevar: nechat se unést/strhnout kým/čímdejarse llevar por alg(n)

parte: být ve výhodě/v nevýhoděllevar la mejor/peor parte

práctica: uvést do praxe, uskutečnit, provéstllevar a la/poner en práctica

dejar: nechat se unést čím hněvem ap.dejarse llevar por alg

duelo: držet smutek, chodit v černém, truchlitllevar el duelo

contabilidad: vést účetnictvíllevar la contabilidad

puesto: mít na sobě oblečeníllevar puesto

término: dokončit úkol ap.llevar a término

timón: být u kormidla čeho, řídit collevar el timón de alg

escrito: mít napsáno na čelehovor. llevar escrito en la frente

hnát: hnát na pastvullevar a pastear

mít: mít s seboullevar (consigo)

nechat: nechat projít varemllevar al punto de ebullición, hervir

nést: nést zodpovědnost za collevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, zodpovídat se responder de alg

ospale: vypadat ospaletener/llevar cara de sueño

proti: být proti komu/čemuir contra/en contra de, llevar la contra a alg(n), oponerse a alg

provozovat: provozovat farmullevar una granja

přivést: přivést k oltářillevar al altar

scestí: přivést na scestídescaminar, llevar por el mal camino

strhnout: nechat se strhnout kým/čímdejarse llevar por alg(n)

unést: nechat se unést čímdejarse llevar por alg

brýle: nosit brýlellevar gafas

černý: přen. chodit v černém držet smutekllevar el duelo, vestir de luto

dokonalost: dovést k dokonalostillevar a la perfección

dopravit: dopravit raněného do nemocnicellevar al herido al hospital

dovést: Dovedu tě tam.Te llevaré hasta allí.

chodit: chodit v uniforměllevar/ir de uniforme

kokarda: nosit kokardullevar una escarapela

nosit: Nosí brýle.Lleva/Usa gafas.

odvézt: Odvezeš mě na letiště?¿Me llevarás al aeropuerto?

paže: nést pod pažíllevar bajo el brazo

rovnátko: nosit rovnátkallevar aparatos (dentales)

rozhodovat: rozhodovat být pánemdecidir, přen., expr. cortar el bacalao, zejm. v rodině llevar los pantalones

soud: postavit koho před soudllevar a algn a juicio

svézt: Svezl mě do školy.Me llevó a la escuela.

u: Nemám to u sebe.No lo llevo conmigo.

vést: vést (si) deníkllevar un diario

vous: mít vousyllevar barba(s)

záda: nést na zádechllevar a la espalda/a cuestas

zavést: zavést dítě do školkyllevar al niño a la guardería

zpoždění: mít 5 minut zpožděníllevar retraso de 5 minutos

cesta: Všechny cesty vedou do Říma.Todos los caminos llevan a Roma.

dotáhnout: dotáhnout do koncellevar a cabo

držet: držet co pevně v rukoullevar las riendas de alg

dříví: nosit dříví do lesallevar leña al monte

eso: mít eso v rukávutener/llevar un as en la manga

hrát: hrát první housle mít rozhodující vlivllevar la voz cantante

kolem: otočit si koho kolem prstullevar a algn de la barba, meterse a algn en el bolsillo

mnich: žít jako mnichllevar una vida de monje

ostří: hnát na ostří nože collevar alg hasta el extremo/los límites

otočit: otočit si kolem prstu kohollevar de la barba, meterse en el bolsillo a algn

peklo: Je to v pekle. je to ztracenoSe lo llevó el diablo.

polívčička: přihřívat si svou vlastní polívčičkullevar el agua a su molino, arrimar el ascua a su sardina

první: hrát první houslellevar la batuta, cortar el bacalao

psát: mít co napsáno na čelellevar/tener alg escrito en la frente/cara

tvář: mít napsané ve tvářillevar escrito en la cara

věc: hnát věci na ostří nožellevar las cosas hasta el extremo

veslo: být u veslallevar la batuta

za: tahat za nosllevar a uno al pilón

alma: jako namydlený blesk, tryskem odejít ap.como alma que lleva el diablo