Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (přenášet v ruce ap.) llevar, transportarzast. portarNesl velkou tašku.Llevaba una gran bolsa.
  2. (přicházet s něčím) traer, llevar
  3. nést s sebou přen.(mít za následek) llevar (consigo), conllevarnést s sebou přen.(přinášet) traer consigo
  4. (držet v poloze) llevar(podpírat) soportar, sostenerNohy už mne nenesou.Ya no me soportan las piernas.
  5. (unášet - o vodě ap.) acarrear, llevar(nadnášet) hacer flotar
  6. (snášet - utrpení ap.) soportar, llevar
  7. (přinášet užitek) producir provecho/beneficio, producir, rendirekon. nést úrokproducir interés
  8. (klást vejce) poner (huevos)
  9. (jméno, titul ap.) llevar(mít) tener
  10. (vinu ap.) llevar(mít) tenernést zodpovědnost za collevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, (zodpovídat se) responder de alg

Vyskytuje se v

paže: nést pod pažíllevar bajo el brazo

záda: nést na zádechllevar a la espalda/a cuestas

consecuencia: atenerse a las consecuencias de algnést důsledky čeho

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu za co nehodu ap.