Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (pohybovat se krokem) andar, ir, caminarchodit o holiandar con bastónchodit sem a tamdar vueltas, trajinarchodit po špičkáchandar de puntillaschodit bosandar descalzochodit pěškyir andando
  2. (docházet) kam acudir, asistir a alg, frecuentar algcírk. chodit k přijímánícomulgarchodit spátacostarse, ir a la camapřen. chodit za školuhacer novillos
  3. (vyzvedávat něco) pro co ir por alg
  4. (mít známost) s kým salir con algn
  5. (na ryby) na co ir, salir a alg
  6. (tajně brát) na co komu ir a robar alg a algn
  7. (být dodáván) llegar, venir
  8. (oblékat se) v čem llevar, gastar, usar algchodit v uniforměllevar/ir de uniforme
  9. (obracet se na někoho) za kým acudir, arrimarse, dirigirse a algn
  10. (do důchodu ap.) ir

Vyskytuje se v

černý: přen. chodit v černém držet smutekllevar el duelo, vestir de luto

čtyři: chodit po čtyřechandar a cuatro patas, andar a gatas

fuška: chodit na fuškyhacer chapuzas

chůda: chodit na chůdáchandar en zancos

nejraději: Nejraději bych tam nechodil.Preferiría no ir ahí.

spolu: přen. chodit spolu být ve vztahuestar juntos

spolu: Chodí spolu už tři roky.Están juntos ya tres años.

škola: chodit do školyir a la escuela, frecuentar la escuela

špička: chodit po špičkáchandar de puntillas

kaše: chodit kolem horké kašeandar(se) con rodeos

kobyla: Kovářova kobyla chodí bosa.En casa de herrero, cuchillo de palo.

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

pejsek: chodit za kým jako pejsekseguir a algn como un perro

sám: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

duelo: llevar el duelodržet smutek, chodit v černém, truchlit

chapuza: hacer chapuzaschodit na fušky, dělat melouchy

derecho: caminar derechojít/chodit vzpřímeně

puta: ir/andar de putasjít/chodit za děvkama

acostar: acostarse con las gallinaschodit spát se slepicemi