Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) solo(o samotě) a solas
  2. (bez cizí pomoci) mismosám od sebepor sí solosamo od sebe(de) motu propriojá sám bez pomoci ap.por mí mismo, yo mismoUdělej si sám.Hazlo tú mismo.
  3. (při zdůraznění, vytýkání) mismo, el solo(dokonce i) hastaSám fakt, že...El solo hecho de que...To se rozumí samo sebou.Eso se entiende por sí mismo.Ty sám jsi to řekl.Tú mismo lo has dicho.
  4. (vyj. vztah k podmětu) mismopoznat sám sebeconocerse a sí mismo

Vyskytuje se v

překonat: excederse a sí mismopřekonat sám sebe

starat se: cuidar de sí mismostarat se (sám) o sebe

odkázat: depender de sí mismobýt odkázán sám na sebe

rád: Prefiero hacerlo solo.Raději bych to udělal sám.

bojovat: luchar consigo mismobojovat sám se sebou

chválit: El buen paño en el arca se vende.Dobré zboží se chválí samo.

kapitola: ser capítulo apartebýt kapitola sama pro sebe

kůl: quedarse/estar solo como el espárragozůstat/být sám jako kůl v plotě

neštěstí: La desgracia nunca viene sola.Neštěstí nechodí nikdy samo.

plot: solo como un hongosám jako kůl v plotě

adentro: para sus adentrossám pro sebe, v duchu říct si ap.

cual: cada cualkaždý (sám)

él: para él mismosám pro sebe

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

mismo: Lo dijo el director mismo.Řekl to sám ředitel.

mañana: Mañana Dios dirá.Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.

sám: por sí solosám od sebe