Hlavní obsah

derecho

Přídavné jménopp irreg de dirigir

  1. pravý noha ap.anat. aurícula derechapravá předsíň srdceanat. ventrículo derechopravá komora srdce
  2. rovný, přímý čára ap., vzpřímenýcaminar derechojít/chodit vzpřímeně
  3. přímý bez oklik, okolků

Podstatné jméno mužské

  1. právo soubor pravidelderecho administrativosprávní právoderecho civil/comúnobčanské právoderecho constitucionalústavní právoderecho consuetudinariozvykové právoderecho internacionalmezinárodní právoderecho laboralpracovní právo
  2. právo, práva vědní obor
  3. práva fakulta
  4. a/de alg právo, nárok na co, oprávnění k čemuderecho de asiloprávo na azylderechos de autorautorská právaderechos humanos/civileslidská/občanská práva
  5. derechos honorář

Vyskytuje se v

derecho: honorářderechos

hecho: zralý osoba, dospělýhecho y derecho

mano: pravá ruka pomocníkmano derecha

pie: pravou/levou nohou vykročit ap.con el pie derecho/izquierdo

canónico: kanonické právoderecho canónico

civil: občanská právaderechos civiles

consuetudinario: zvykové právoderecho consuetudinario

declaración: Všeobecná deklarace lidských právDeclaración Universal de los Derechos Humanos

ignorancia: neznalost zákonapráv. ignorancia de derecho

laboral: pracovní právoderecho laboral

mercantil: obchodní právoderecho mercantil

punitivo: trestní právoderecho punitivo

reivindicación: domáhání se právareivindicación del derecho

a: napravo, vpravoa la derecha

autodeterminación: právo na sebeurčeníderecho a la/de autodeterminación

derecha: zahnout dopravagirar a la derecha

internacional: mezinárodní právopráv. derecho internacional

veto: právo vetaderecho a veto

autorský: autorská právaderechos de autor

azyl: právo na azylderecho de asilo

civilní: civilní právo/soud/procesderecho/juzgado/proceso civil

hmotný: práv. hmotné právoderecho material

lidský: práv. lidská právaderechos humanos

listina: Listina základních lidských práv a svobodCarta de los derechos fundamentales

mezinárodní: práv. mezinárodní právoderecho internacional

nárok: práv. nárok ze zákonaderecho legítimo

nepsaný: práv. nepsaný zákonderecho no escrito, uso

občanský: občanská právaderechos civiles

objektivní: práv. objektivní právoderecho objetivo

ochrana: ochrana autorských právprotección de los derechos de autor

pracovní: pracovní právoderecho laboral

pravice: potřást komu pravicíestrechar a algn la derecha

pravidlo: fyz. pravidlo pravé rukyley de la mano derecha

právnický: právnická fakultafacultad de derecho

právo: církevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právoderecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucional

pravý: pravidlo pravé rukyregla de la mano derecha

přednostní: přednostní právoprerrogativa , derecho de prioridad

psaný: práv. psané právoderecho escrito

ruka: pravá rukamano derecha

stát: demokratický/právní státEstado democrático/de derecho

strana: mat. levá/pravá strana rovnicelado derecho/izquierdo de la ecuación

subjektivní: práv. subjektivní právoderecho subjetivo

trestní: trestní právo/řád/zákoníkderecho /sistema /código penal

v, ve: být v právuestar en su derecho

vlastnický: vlastnické právoderecho propietario

vysílací: vysílací právaderechos de emisión

zarovnat: zarovnat text zprava/zleva/na střed/do blokuhacer la alineación derecha/izquierda/centrada/justificada del texto

doprava: Zabočte doprava.Gire a la derecha.

interpelace: právo interpelacederecho de interpelar

milost: právo udělovat/udělit milostderecho de gracia

napadat: napadat na pravou nohucojear del pie derecho

odbočit: odbočit doprava/dolevagirar a la derecha/izquierda

předkupní: předkupní právoderecho de adquisición preferente

zabočit: zabočit vlevo/vpravogirar a la izquierda/derecha

opravdový: opravdový chlaphombre hecho y derecho

rovný: rovný jako svíčkamás derecho que una vela

vykročit: vykročit správnou nohou dobře začítlevantarse con el pie derecho

camino: přímá cesta k dosažení záměrucamino derecho