Hlavní obsah

derecho

Přídavné jménopp irreg de dirigir

  1. pravý noha ap.anat. aurícula derechapravá předsíň srdceanat. ventrículo derechopravá komora srdce
  2. rovný, přímý čára ap., vzpřímenýcaminar derechojít/chodit vzpřímeně
  3. přímý bez oklik, okolků

Podstatné jméno mužské

  1. právo soubor pravidelderecho administrativosprávní právoderecho civil/comúnobčanské právoderecho constitucionalústavní právoderecho consuetudinariozvykové právoderecho internacionalmezinárodní právoderecho laboralpracovní právo
  2. právo, práva vědní obor
  3. práva fakulta
  4. a/de alg právo, nárok na co, oprávnění k čemuderecho de asiloprávo na azylderechos de autorautorská právaderechos humanos/civileslidská/občanská práva
  5. derechos honorář

Vyskytuje se v

camino: camino derechopřímá cesta k dosažení záměru

hecho: hecho y derechozralý osoba, dospělý

mano: mano derechapravá ruka pomocník

pie: con el pie derecho/izquierdopravou/levou nohou vykročit ap.

canónico: derecho canónicokanonické právo

civil: derechos civilesobčanská práva

consuetudinario: derecho consuetudinariozvykové právo

declaración: Declaración Universal de los Derechos HumanosVšeobecná deklarace lidských práv

ignorancia: práv. ignorancia de derechoneznalost zákona

laboral: derecho laboralpracovní právo

mercantil: derecho mercantilobchodní právo

punitivo: derecho punitivotrestní právo

reivindicación: reivindicación del derechodomáhání se práva

a: a la derechanapravo, vpravo

autodeterminación: derecho a la/de autodeterminaciónprávo na sebeurčení

derecha: girar a la derechazahnout doprava

internacional: práv. derecho internacionalmezinárodní právo

mano: a mano derechana pravé straně

veto: derecho a vetoprávo veta

autorský: autorská právaderechos de autor

azyl: právo na azylderecho de asilo

civilní: civilní právo/soud/procesderecho/juzgado/proceso civil

hmotný: práv. hmotné právoderecho material

lidský: práv. lidská právaderechos humanos

listina: Listina základních lidských práv a svobodCarta de los derechos fundamentales

mezinárodní: práv. mezinárodní právoderecho internacional

nárok: práv. nárok ze zákonaderecho legítimo

nárok: práv. potvrdit nárokconfirmar el derecho

nepsaný: práv. nepsaný zákonderecho no escrito, uso

občanský: občanská právaderechos civiles

objektivní: práv. objektivní právoderecho objetivo

ochrana: ochrana autorských právprotección de los derechos de autor

pracovní: pracovní právoderecho laboral

pravice: potřást komu pravicíestrechar a algn la derecha

pravice: sedět po pravici po pravé straněestar sentado a la derecha

pravidlo: fyz. pravidlo pravé rukyley de la mano derecha

právnický: právnická fakultafacultad de derecho

právo: církevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právoderecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucional

právo: hlasovací právosufragio , derecho al voto

právo: lidská právaderechos humanos

právo: občanská/základní právaderechos civiles/más elementales

právo: právo na životderecho a la vida

pravý: pravidlo pravé rukyregla de la mano derecha

přednostní: přednostní právoprerrogativa , derecho de prioridad

psaný: práv. psané právoderecho escrito

ruka: pravá rukamano derecha

ruka: být čí pravá rukaser la mano derecha de algn

stát: demokratický/právní státEstado democrático/de derecho

strana: mat. levá/pravá strana rovnicelado derecho/izquierdo de la ecuación

strana: pravicová stranapartido de derecha

subjektivní: práv. subjektivní právoderecho subjetivo

trestní: trestní právo/řád/zákoníkderecho /sistema /código penal

v, ve: být v právuestar en su derecho

vlastnický: vlastnické právoderecho propietario

vysílací: vysílací právaderechos de emisión

zarovnat: zarovnat text zprava/zleva/na střed/do blokuhacer la alineación derecha/izquierda/centrada/justificada del texto

doprava: Zabočte doprava.Gire a la derecha.

interpelace: právo interpelacederecho de interpelar

milost: právo udělovat/udělit milostderecho de gracia

napadat: napadat na pravou nohucojear del pie derecho

nárok: mít nárok na cotener derecho a alg

odbočit: odbočit doprava/dolevagirar a la derecha/izquierda

právo: mít právo na cotener derecho a alg

pravý: sport. pravá spojkainterior derecho

pravý: sport. pravé křídloala derecha

předkupní: předkupní právoderecho de adquisición preferente

stát: stát rovněestar derecho

zabočit: zabočit vlevo/vpravogirar a la izquierda/derecha

opravdový: opravdový chlaphombre hecho y derecho

rovný: rovný jako svíčkamás derecho que una vela

vykročit: vykročit správnou nohou dobře začítlevantarse con el pie derecho