Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (právní normy) derecho m, ley f, legislación fcírkevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právoderecho m eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucionalvlastnické právodominio m
  2. (oprávnění, nárok) derecho mmít právo na cotener derecho a alghlasovací právosufragio m, derecho m al votolidská právaderechos m pl humanosobčanská/základní právaderechos m pl civiles/más elementalesprávo na životderecho m a la vidavolební právosufragio m
  3. práva hovor.(právní věda) jurisprudencia f, legislación fpráva hovor.(studium, fakulta) derecho m

Vyskytuje se v

autorský: autorská právaderechos de autor

azyl: právo na azylderecho de asilo

civilní: civilní právo/soud/procesderecho/juzgado/proceso civil

hmotný: práv. hmotné právoderecho material

lidský: práv. lidská právaderechos humanos

listina: Listina základních lidských práv a svobodCarta de los derechos fundamentales

mezinárodní: práv. mezinárodní právoderecho internacional

občanský: občanská právaderechos civiles

objektivní: práv. objektivní právoderecho objetivo

ochrana: ochrana autorských právprotección de los derechos de autor

ochránce: veřejný ochránce právdefensor del pueblo

pasivní: polit. pasivní volební právosufragio pasivo

platný: práv. platné právoley vigente

pracovní: pracovní právoderecho laboral

přednostní: přednostní právoprerrogativa , derecho de prioridad

psaný: práv. psané právoderecho escrito

subjektivní: práv. subjektivní právoderecho subjetivo

trestní: trestní právo/řád/zákoníkderecho /sistema /código penal

v, ve: být v právuestar en su derecho

veřejný: práv. veřejný ochránce právDefensor del Pueblo

vlastnický: vlastnické právoderecho propietario

všeobecný: všeobecné hlasovací právosufragio universal

vysílací: vysílací právaderechos de emisión

interpelace: právo interpelacederecho de interpelar

milost: právo udělovat/udělit milostderecho de gracia

předkupní: předkupní právoderecho de adquisición preferente

stanný: stanné právoley marcial

volební: volební právosufragio

canónico: kanonické právoderecho canónico

civil: občanská právaderechos civiles

consuetudinario: zvykové právoderecho consuetudinario

declaración: Všeobecná deklarace lidských právDeclaración Universal de los Derechos Humanos

defensor: ombudsman, veřejný ochránce právpráv. defensor del pueblo

derecho: správní právoderecho administrativo

laboral: pracovní právoderecho laboral

mercantil: obchodní právoderecho mercantil

punitivo: trestní právoderecho punitivo

reivindicación: domáhání se právareivindicación del derecho

autodeterminación: právo na sebeurčeníderecho a la/de autodeterminación

internacional: mezinárodní právopráv. derecho internacional

veto: právo vetaderecho a veto

právo: církevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právoderecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucional