Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • de empleo/trabajo, laboral, laborablepracovní dendía m laborablepracovní dobahorario m, (úvazek) jornada fpracovní povolenípermiso m de trabajopracovní právoderecho m laboralpracovní sešitlibro m de ejerciciospracovní smlouvacontrato m de trabajopracovní řádreglamentación f del trabajopracovní úrazaccidente m laboralpracovní úřadoficina f de empleo

Vyskytuje se v

bota: botas camperaspracovní boty bagančata

den: día laborablepracovní/všední den

doba: horario de trabajopracovní doba

hypotéza: hipótesis de trabajopracovní hypotéza

klid: día festivoden pracovního klidu

neschopnost: incapacidad para trabajarpracovní neschopnost

podmínka: condiciones de trabajopracovní podmínky

poměr: relación laboral/jurídicapráv. pracovní/právní poměr

postup: procedimiento laboral/de producción/tecnológicopracovní/výrobní/technologický postup

povolení: permiso de trabajopracovní povolení

právo: derecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucionalcírkevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právo

prostředek: medios de producción/económicos/de trabajoekon. výrobní/ekonomické/pracovní prostředky

rozvázat: extinguir la relación laboral de algn, despedir a algnrozvázat pracovní poměr s kým propustit

síla: mano de obrapracovní síla

terapie: terapia ocupacionalpracovní terapie

volný: puestos vacantesvolná (pracovní) místa

výkon: rendimiento laboralpracovní výkon

důvod: por razones de trabajoz pracovních důvodů

flexibilní: horario flexibleflexibilní pracovní doba

místo: puesto de trabajopracovní místo

úvazek: jornada completa/media/parcialplný/poloviční/zkrácený pracovní úvazek

zátěž: carga laboralpracovní zátěž

baja: baja temporaldočasná pracovní neschopnost

contrato: contrato de trabajopracovní smlouva

derecho: derecho laboralpracovní právo

incapacidad: incapacidad laboralpracovní neschopnost

inhábil: día inhábilden pracovního klidu

jornada: jornada intensivapracovní doba bez přestávky

laboral: derecho laboralpracovní právo

semana: entre semanaběhem (pracovního) týdne, v (pracovním) týdnu

terapia: terapia ocupacionalpracovní terapie

alteración: alteración de las condiciones de trabajozměna pracovních podmínek

día: día festivo/laborablesvátek/pracovní den

pracovní: día laborablepracovní den