Hlavní obsah

výrobní

Vyskytuje se v

postup: pracovní/výrobní/technologický postupprocedimiento laboral/de producción/tecnológico

prostředek: ekon. výrobní/ekonomické/pracovní prostředkymedios de producción/económicos/de trabajo

síla: ekon. výrobní síly společnostifuerzas de producción de la compañía

vztah: ekon. výrobní vztahyrelaciones de producción

značka: výrobní značka zbožímarca de fábrica

linka: výrobní linkacadena de producción

bien: bienes de equipovýrobní prostředky

fábrica: defecto de fábricavýrobní vada

fábrica: marca de fábricavýrobní značka