Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část prostoru) lugar m, sitio m(sedadlo) asiento mJá na tvém místě...Yo en tu lugar...Je to místo volné?¿Está libre el asiento?místo činulugar m del crimenling. příslovečné určení místacomplemento m circunstancial de lugarling. příslovce místaadverbio m de lugar
  2. (prostor) espacio m
  3. (osada, obec ap.) sitio m, lugar m, localidad f
  4. (část, díl) punto m, parte m(v textu ap.) pasaje mslabé místopunto m débil
  5. (zaměstnání ap.) puesto m, cargo m, posición fpracovní místopuesto m de trabajobýt bez místaestar sin trabajo, estar parado
  6. (pořadí) lugar m, sitio m, posición f, punto m

Příslovce

  1. (náhradou, v zastoupení ap.) en lugar de alg(n), en vez de alg(n)
  2. (na začátku vedl. věty) en lugar de alg

Vyskytuje se v

určení: cíl, místo doručení (lugar de) destino místo určení

artikulace: punto /modo de articulaciónmísto/způsob artikulace

čin: lugar del crimenmísto (zlo)činu

desetinný: tres decimalestři desetinná místa

poslední: estar en el último lugarbýt na posledním místě

pravý: persona en su lugarčlověk na pravém místě

příslovce: adverbio de tiempo/lugar/modopříslovce času/místa/způsobu

rušný: lugar animado, přen. hervidero rušné místo

setkání: lugar de encuentromísto setkání

stání: entradas para estar de piemísta k stání v divadle ap.

volný: puestos vacantesvolná (pracovní) místa

: Cuando llegues, llámanos.Až dorazíš na místo, zavolej nám.

místo: en cambiomísto toho

obsadit: Esta plaza está ocupada.Toto místo je obsazeno.

odlehlý: lugar alejadoodlehlé místo

zaujmout: tomar el asientozaujmout místo

žádost: solicitud de empleožádost o místo

bolavý: poner el dedo en la llaga, tocar la heridadotknout se bolavého místa

slunce: buscar su lugar bajo el solhledat své místo na slunci

srdce: tener el corazón bien puestomít srdce na pravém místě

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

crimen: lugar del crimenmísto činu

débil: punto débilslabé místo, slabina

lugar: yo en tu lugarjá na tvém místě

nacimiento: lugar de nacimientomísto narození

sagrado: lugar sagradoposvátné místo

asiento: reservar un asientorezervovat (si) místo

yo: yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě