Hlavní obsah

určení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (stanovení) determinación f, fijación f
  2. (účel) fin m, destino m
  3. místo určení (cíl, místo doručení) (lugar de) destino m
  4. příslovečné určení (větný člen) complemento m circunstancialpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento m circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

Vyskytuje se v

místo: complemento circunstancial de lugarling. příslovečné určení místa

příčina: complemento circunstancial de causaling. příslovečné určení příčiny

určit: datar algurčit stáří čeho

určený: estar destinado a algnbýt určený komu

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

určení: cíl, místo doručení (lugar de) destino místo určení