Hlavní obsah

yo

Zájmeno

  • yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

Vyskytuje se v

delante: co je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čekálo que me/nos/... queda por delante

madre: sakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdivla madre que me/te/... parió

: co je mi do toho?, mně je to jedno¡a mí qué!

que: já na tvém místě, já být tebouyo que tú

qué: co já vím, nevím, asiqué sé yo

asco: Hnusí se mi to.Me da asco.

lugar: já na tvém místěyo en tu lugar

agradar: Těší mě, že...Me agrada que...

alegrar: Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...Me alegra mucho que...

apurar: Nespěchej na mě!¡No me apures!

arreglar: Já už tě srovnám.Ya te arreglaré yo.

avergonzar: Stydím se, že...Me avergüenza que...

ay: Běda mi!¡Ay de mí!

cuidado: Je mi to jedno.Me tiene/trae sin cuidado.

encantar: Líbí se mi jejich dům.Me encanta su casa.

encontrar: Necítím se dobře.No me encuentro bien.

entre: ty a já společněentre tú y yo

garganta: Bolí mě v krku.Me duele la garganta.

gustar: Rád cestuji., Mám rád cestování.Me gusta viajar.

importar: Je mi to jedno., O to se nestarám.No me importa.

indiferente: Je mi to jedno.Me es indiferente.

infrascrito: Já, níže podepsaný...Yo, el infrascrito...

ir: Budu se ženit., Hodlám se ženit.Me voy a casar.

mareo: Točí se mi hlava.Me dan mareos.

mismo: Mně je to jedno.Me da lo mismo.

pena: Mrzí mě to.Me da pena.

tampoco: Já taky ne.Yo tampoco.

vergüenza: Stydím se.Me da vergüenza.

yo: být tebou, (já) na tvém místěyo que tú

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

: beze měsin mí

kdyby: Kdyby to záleželo na mě...Por mí...

klamat: Pokud mě paměť neklame.Si la memoria no me falla.

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

pokud: pokud jde o měpor mí, en cuanto a mí

přejet: Přejel mi mráz po zádech.Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

s, se: se mnouconmigo

sám: já sám bez pomoci ap.por mí mismo, yo mismo

sotva: To sotva.No (me lo) creo.

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

vědět: Copak já vím!¡Qué sé yo!

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

ani: Ani mi nezavolal.Ni (siquiera) me llamó.

bát se: Neboj se o mě.No te preocupes por mí.

bavit: Už mě to nebaví.Ya no me divierte.

bolet: Bolí mě zuby.Me duelen los dientes.

brát: Neber mi to.No me lo quites.

břicho: Bolí mě břicho.Me duele el vientre.

být: Já jsem ...Yo soy ...

cítit se: Necítím se dobře.No me siento bien.

člověk: Cítím se jako nový člověk.Me siento como nuevo.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

do: Jdu do postele. jít spátMe voy a la cama.

dobře: Není mi dobře.No me siento bien.

dohnat: Dohnal mě k slzám.Me hizo llorar.

dostat: Dostal jsem strach.Me entró miedo.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

dusit se: Dusím se.Me ahogo., Me estoy sofocando.

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

hanba: Je mi hanba.Me da vergüenza.

hlava: Bolí mě hlava.Me duele la cabeza.

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

houser: Chytl mě příšerný houser.Me dio un lumbago tremendo.

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

jmenovat se: Jmenuji se...Me llamo...

kašlat: Kašlu na to. je mi to fuk(Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.

decir: neříkej!, hovor. nekecej!¡no me digas!

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

krk: Bolí mě v krku.Me duele la garganta.

kromě: kromě měexcepto yo

lechtat: Lechtá (mě) to.Me hace cosquillas., Me cosquillea.

lhát: Nelži mi!¡No me mientas!

líbit se: To se mi (ne)líbí.Eso (no) me gusta.

líto: Bylo mi ho líto.Me daba pena.

malý: Ta košile je mi malá.La camiseta me queda pequeña.

milovat: Miluji pizzu.Me encanta la pizza.

místo: Já na tvém místě...Yo en tu lugar...

mladší: Je o tři roky mladší než já.Es tres años menor que yo.

moc: Moc se mi líbí.Me gusta mucho.

moct: Já za to nemůžu.No es mi culpa., Yo no tengo la culpa.

motat se: Motá se mi hlava.Me mareo., La cabeza me da vueltas.

nalít: Nalila mi šálek kávy.Me sirvió una taza de café.

namluvit: Namluvil mi, že je svobodný.Me hizo creer que era soltero.

nanic: Je mi nanic.No me siento bien., Me siento mal.

nápad: Mám nápad.Tengo una idea., Se me ocurrió algo.

napadat: Nic mě nenapadá.No se me ocurre nada.

natočit: Kadeřnice mi natočila vlasy.La peluquera me moldeó el pelo.

nechat: Nech mi to.Déjamelo a mí.

nejraději: Nejraději mám černé pivo.Me gusta más la cerveza negra.

nést: Nohy už mne nenesou.Ya no me soportan las piernas.

nevadit: Nevadí mi to.No me molesta.

obávat se: Obávám se, že...Me temo que...

odcházet: Odcházím.Me voy.

odskákat: To si odskáčeš!¡(Ya) Me las pagarás!, ¡Vas a pagar por eso!

ohlížet se: Na mne se neohlížej.No me hagas caso.

oplatit: Příště mi to oplatíš.hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Corríjanme si me equivoco.