Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) hombre m, humano m(osoba) persona fCítím se jako nový člověk.Me siento como nuevo.hist. jeskynní člověkhombre m cavernícola
  2. (muž obecně) hombre m, persona f, individuo m
  3. (kdokoli, jeden) uno
  4. člověče (oslovení) ¡hombre!člověče hovor. ¡tío!

Vyskytuje se v

don: don de gentesumění jednat s lidmi

fuerte: hombre fuertevlivný/mocný člověk

hombre: hombre de Cromagnončlověk kromaňonský, kromaňonec

hombre: hombre de Neanderthalčlověk neandertálský, neandrtálec

alguno: Algunos piensan que...Někteří lidé si myslí, že...

ciencia: hombre de cienciasstudovaný člověk

de: hombre de valorstatečný člověk

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

haber: Hay poca gente.Je tam málo lidí.

hombre: gran hombrevelikán, významný člověk

hombre: hombre de la calleobyčejný člověk, náhodný kolemjdoucí

hombre: hombre mayor(po)starší člověk

errar: Errando se aprende.Chybami se člověk učí.