Hlavní obsah

mismo

Vyskytuje se v

ahora: ahora mismoteď hned, okamžitě

barco: estar en el mismo barcobýt na jedné lodi

dar: dar igual/lo mismobýt jedno

mismo: así mismostejně, podobně, také

patrón: cortado por el mismo patrónpodobný jako vejce vejci

rasero: medir por el mismo raseroměřit stejným metrem

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

ya: ya mismohned teď přijď ap.

confianza: confianza en sí mismosebedůvěra, sebevědomí

él: para él mismosám pro sebe

manera: de la misma manerastejně

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

camada: ser lobos de la misma camadabýt všichni stejní, být stejní ptáčci

eso: ¡Eso, eso!, ¡Eso mismo!To je ono! souhlas

medir: medir con el mismo raseroměřit stejným metrem

hned: ahora mismoteď hned

paní: ser dueña de sí mismabýt svou paní

právě: aquí mismoprávě tady

překonat: excederse a sí mismopřekonat sám sebe

sám: por mí mismo, yo mismojá sám bez pomoci ap.

sejít: Da igual/lo mismo.Na tom nesejde.

starat se: cuidar de sí mismostarat se (sám) o sebe

tady: aquí mismopřímo tady

tak: de la misma manerataké tak

teď: ahora mismo, v současnosti hoy (en) día, en la actualidadprávě teď

dnes: hoy mismoprávě dnes

duch: Me decía para mí mismo ...V duchu jsem si říkal ...

jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

ještě: hoy mismoještě dnes

myslet: pensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentromyslet jen na sebe

nastejno: Resulta igual., Da lo mismo.Vyjde to nastejno.

odkázat: depender de sí mismobýt odkázán sám na sebe

osud: correr/tener la misma suertemít stejný osud

samotný: A mí mismo me interesa ...Mě samotného zajímá ...

samý: desde el mismo comienzo/principiood samého počátku

stejně: Es de la misma edad que yo.Je stejně starý jako já.

vrstevník: Es de la misma edad que él.Je to jeho vrstevník.

zrovna: Ahora mismo se ha ido.Zrovna šel pryč.

bojovat: luchar consigo mismobojovat sám se sebou

brdo: Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.Je to (všechno) na jedno brdo.

jeden, jedna, jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

loď: Estamos en el mismo barco.Jsme všichni na jedné lodi.

pán: ser dueño de sí mismobýt svým vlastním pánem

těsto: ser del mismo pañobýt ze stejného těsta

volný: Me importa un pimiento., Me da lo mismo.slang. Je mi to volné. jedno

zpívat: estar siempre con la misma canciónzpívat stále stejnou písničku opakovat stále totéž

ahí: ahí mismotady kousek blízko