Hlavní obsah

právě

Příslovce

  • en el momentoPrávě jsem to dočetl.Acabo de leerlo.Právě se chystal odejít.Estaba a punto de salir.

Částice

  • justamente(rovnou) mismo(přesně) justoPrávě naopak!¡Todo lo contrario!Právě proto.Precisamente por eso.právě tadyaquí mismoprávě teďahora mismo

Vyskytuje se v

chystat se: právě se chystat udělat codisponerse a hacer alg, estar a punto de hacer alg

teď: právě teďahora mismo, v současnosti hoy (en) día, en la actualidad

dnes: právě dneshoy mismo

odjet: Vlak právě odjel.El tren acaba de partir.

rozejít se: Právě se rozešel se svou přítelkyní.Acaba de romper con su novia., Acaba de dejar a su novia.

contrario: todo lo contrarioprávě naopak

momento: de momentoprávě teď, momentálně

precisamente: precisamente por esoprávě proto