Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný, nezávislý) libre(nezávislý) independientebýt volný bez partnera, svobodnýestar libre/sin pareja/soltero
  2. (bez omezení) libre, suelto(nepovinný) optativo, opcionalvolný přístupacceso m libresport. přímý/nepřímý volný kopsaque m libre directo/indirectofyz. volný pádcaída f librevolný překladtraducción f libreekon. volný směnný kurzcambio m libreekon. volný trhmercado m libre
  3. (čas ap.) librevolný častiempo m libre
  4. (místo, prostor ap.) libre, vacante(k dispozici) disponiblevolná kapacitacapacidad f libre/disponibleMáte volný pokoj?¿Hay habitaciones libres?volná (pracovní) místapuestos m pl vacantes
  5. (neohraničený) librevolné mořealta mar fvolné prostranstvídescampado mvolná přírodanaturaleza f libre/salvaje
  6. (nepřipevněný, nespojený) libre(uvolněný) flojo, relajado, sueltofyz., tech. volná osaeje m librechem. volný radikálradical m libre
  7. (zadarmo) libre, gratuitovolný vstup, volná vstupenkaentrada f libre
  8. (oděv ap.) suelto(velký) grande
  9. (pomalý) lento(uvolněný) relajado

Vyskytuje se v

nepřímý: sport. nepřímý volný koptiro indirecto

pád: fyz. volný pádcaída libre

verš: lit. přízvučný/sylabický/volný/časoměrný veršverso agudo/silábico/libre/métrico

volní: fyziol. volní pohybymovimientos volitivos

místo: Je to místo volné?¿Está libre el asiento?

pokoj: volné pokojehabitaciones libres

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Aquella silla en el rincón está libre.

vstupenka: volná vstupenkaentrada libre

nechat: nechat volné ruce/volnou cestu komu/čemudejar vía libre a alg(n)

nechat: nechat věcem volný průběhdejar que ruede la bola, dar rienda suelta a alg

noha: pracovat na volné nozetrabajar por cuenta propia

průběh: nechat čemu volný průběhdejar que las cosas sigan su curso natural

amor: amor librevolná láska neuznávání stálých vztahů

apnea: buceo en apneavolné potápění

caída: fyz. caída librevolný pád

cielo: a cielo abierto/rasopod širákem, ve volné přírodě, venku, otevřený bez střechy

dejar: dejar correr algnechat volný průběh čemu, nezasahovat do čeho, nijak nebránit čemu

guarnición: guarnición al airevolný lem

libre: bufé librerestaurace ap. s volnou konzumací

mar: alta marširé/volné moře

puente: día puentevolný den

traducción: traducción librevolný překlad

asueto: día de asuetovolný den