Hlavní obsah

noha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dolní končetina) pierna f(zvířete) pata f(od kotníku dolů) pie mpřen. suchou nohoua pie enjutoplochá nohapie m plano
  2. přen.(osoba) bicho m viviente
  3. (stolu ap.) pata f(hřibu) pie m

Vyskytuje se v

držet se: mantenerse en piedržet se na nohou

podrazit: poner la zancadilla a algn, zancadillear, hacer tropezar a algni přen. podrazit nohy komu

přehodit: cruzar las piernaspřehodit nohu přes nohu

brnět: Siento hormigueos en la pierna.Brní mě noha.

fraktura: fractura de una piernafraktura nohy

gyps: tener la pierna enyesada/en yesomít nohu v gypsu

křivý: tener los pies torcidos, ser patizambomít křivé nohy

napadat: cojear del pie derechonapadat na pravou nohu

natřít: Se puso crema a las piernas.Natřela si nohy krémem.

nést: Ya no me soportan las piernas.Nohy už mne nenesou.

plyn: quitar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

sádra: Le han puesto un yeso en la pierna.Dali mu nohu do sádry.

smrdět: Le apestan los pies.Smrdí mu nohy.

stoupnout: pisar el pie de algnstoupnout komu na nohu

vyskočit: ponerse de pievyskočit na nohy

vzhůru: patas arribavzhůru nohama

zlomený: Tiene la pierna rota.Má zlomenou nohu.

hrob: estar con un pie en el hoyobýt jednou nohou v hrobě

klacek: poner chinas, minar el terrenoházet klacky pod nohy

krátký: La mentira tiene las patas muy cortas., La mentira no tiene pies.Lež má krátké nohy.

lež: La mentira tiene las patas cortas.Lež má krátké nohy.

obrácený: puesto patas arribaobrácený vzhůru nohama

obrátit: poner todo patas arribaobrátit všechno vzhůru nohama zpřeházet

pevný: perder el terrenoztrácet pevnou půdu pod nohama

postavit: entonar, activar, (re)animarpostavit na nohy vzpružit

půda: perder terrenoztrácet pevnou půdu pod nohama

stát: tener la cabeza en su sitiostát oběma nohama na zemi

těžký: tener piernas pesadasmít těžké nohy unavené, bolavé

volný: ser autónomobýt na volné noze bez stálého zaměstnání

vykročit: levantarse con el pie derechovykročit správnou nohou dobře začít

země: tener la cabeza en su sitiostát nohama na zemi

acelerador: levantar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

cerrar: cerrar las piernasdát nohy k sobě, přinožit

cruzar: cruzar las piernasdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

enjuto: a pie enjutosuchou nohou

pata: patas arribavzhůru nohama

pie: pie planoplochá noha

tropezar: hacer tropezar a algnpodrazit (nohy) komu

zancadilla: poner la zancadillapodkopnout nohu, podrazit nohy

calzar: ¿Qué número calzas?Jak velkou máš nohu?

plano: pies planosploché nohy

traba: poner trabasklást překážky, házet klacky pod nohy

estirar: hovor. estirar las piernasprojít se, protáhnout si nohy

noha: pie planoplochá noha