Hlavní obsah

stejně, stejno

Vyskytuje se v

ale: ale stejně/přestopero de igual manera, sin embargo

bradla: bradla o nestejné výšce žerdi pro ženybarras asimétricas

jako: stejně jakoigual que, al igual (que)

míra: stejnou měroupor igual, en pie de igualdad

osud: mít stejný osudcorrer/tener la misma suerte

chlup: být na chlup stejnýser como dos gotas de agua

těsto: být ze stejného těstaser del mismo paño

zpívat: zpívat stále stejnou písničku opakovat stále totéžestar siempre con la misma canción

distinción: bez rozdílu, stejně, rovně, bezohledněsin distinción

igualado: se stejným počtem bodůigualados a puntos

manera: stejněde la misma manera

paralela: bradla o nestejné výšiparalelas asimétricas

talmente: jakoby, tak jako, stejně jakotalmente como

camada: být všichni stejní, být stejní ptáčciser lobos de la misma camada

medir: měřit stejným metremmedir con el mismo rasero

mismo: mít se pořád stejně, být všechno při starémhovor. estar/hallarse en las mismas

stejně: stejně jako...igual que...