Hlavní obsah

manera

Podstatné jméno ženské

  1. způsob provedení ap.a manera de algna způsob čehode cualquier manerajakkolide la misma manerastejněde ninguna manerav žádném případěde otra manerajinak, jiným způsobem
  2. maneras způsoby, mravy, vystupování

Vyskytuje se v

imprevisto: neočekávaně, nečekaněde manera imprevista

ale: ale stejně/přestopero de igual manera, sin embargo

jakýkoli: jakýmkoli způsobemde cualquier modo/manera

nějak: nějak jinakde otro modo, de otra manera

ohled: v jistém ohleduen cierta manera, en cierto aspecto/sentido

podle: podle mého názoruen/según mi opinión, a mi manera de ver

tak: tak, abyde tal modo/manera que

způsob: jiným způsobem jinakde otra manera

že: tím způsobem/tak, žede tal modo/manera que

jiný: jiným způsobemde otra manera

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

žádný: v žádném případěde ninguna manera, bajo ningún pretexto

řeč: Není s ním kloudná řeč.No hay manera de hablar con él.

manera: na způsob čehoa manera de alg