Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) modo m, manera f, método m, forma f, estilo mjakýmkoli způsobem jakkolide cualquier modojiným způsobem jinakde otra manerana způsob čehoal estilo de alg, al modo de algsvým způsobemen cierto modo, a su modotímto způsobemasí, de este modo, de esta manera
  2. (gramatická kategorie) modo mzpůsob oznamovací/rozkazovací/podmiňovacímodo m indicativo/imperativo/condicional
  3. (podoba, ráz) estilo m, tipo m, clase f
  4. způsoby (obyčeje) modales m pl, maneras f pl, ademanes m pldobré/vybrané způsobymodales m pl buenos/refinados

Vyskytuje se v

artikulace: místo/způsob artikulacepunto /modo de articulación

bolest: způsobit komu bolesthacer sufrir a algn

jakýkoli: jakýmkoli způsobemde cualquier modo/manera

oznamovací: ling. oznamovací způsob indikativmodo indicativo

pod, pode: hist., náb. přijímání pod obojí (způsobou)comunión bajo las dos especies

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobmodo condicional

příslovce: příslovce času/místa/způsobuadverbio de tiempo/lugar/modo

rozkazovací: rozkazovací způsobmodo imperativo

spojovací: ling. spojovací způsobmodo subjuntivo

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekproducir/causar confusión

že: tím způsobem/tak, žede tal modo/manera que

jiný: jiným způsobemde otra manera

způsobit: Bylo to způsobeno ...Fue causado por ...