Hlavní obsah

způsobit

Vyskytuje se v

artikulace: místo/způsob artikulacepunto /modo de articulación

bolest: způsobit komu bolesthacer sufrir a algn

oznamovací: ling. oznamovací způsob indikativmodo indicativo

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobmodo condicional

rozkazovací: rozkazovací způsobmodo imperativo

spojovací: ling. spojovací způsobmodo subjuntivo

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekproducir/causar confusión

způsob: na způsob čehoal estilo de alg, al modo de alg

así: něco takového, něco na ten způsobalgo así

guisa: na způsob čeho, jako coa guisa de alg

imperativo: rozkazovací způsob, imperativmodo imperativo

manera: na způsob čehoa manera de alg

modo: oznamovací/spojovací/podmiňovací/rozkazovací způsob(modo) indicativo/subjuntivo/condicional/imperativo

polvareda: zvířit prach, způsobit rozruchhovor. armar/levantar/mover (una) polvareda

způsobit: Bylo to způsobeno ...Fue causado por ...