Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) modo m, manera f, método m, forma f, estilo mjakýmkoli způsobem jakkolide cualquier modojiným způsobem jinakde otra manerana způsob čehoal estilo de alg, al modo de algsvým způsobemen cierto modo, a su modotímto způsobemasí, de este modo, de esta manera
  2. (gramatická kategorie) modo mzpůsob oznamovací/rozkazovací/podmiňovacímodo m indicativo/imperativo/condicional
  3. (podoba, ráz) estilo m, tipo m, clase f
  4. způsoby (obyčeje) modales m pl, maneras f pl, ademanes m pldobré/vybrané způsobymodales m pl buenos/refinados

Vyskytuje se v

artikulace: místo/způsob artikulacepunto /modo de articulación

bolest: způsobit komu bolesthacer sufrir a algn

jakýkoli: jakýmkoli způsobemde cualquier modo/manera

oznamovací: ling. oznamovací způsob indikativmodo indicativo

pod, pode: hist., náb. přijímání pod obojí (způsobou)comunión bajo las dos especies

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobmodo condicional

příslovce: příslovce času/místa/způsobuadverbio de tiempo/lugar/modo

jiný: jiným způsobemde otra manera

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

guisa: a guisa de algna způsob čeho, jako co

imperativo: modo imperativorozkazovací způsob, imperativ

manera: a manera de algna způsob čeho

manera: de otra manerajinak, jiným způsobem

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: de cualquier modojakýmkoli způsobem

modo: (modo) indicativo/subjuntivo/condicional/imperativooznamovací/spojovací/podmiňovací/rozkazovací způsob

resultado: dar como resultado algvést k čemu, způsobit co, mít za následek co

otro: de otro modojinak, jiným způsobem, v opačném případě

polvareda: hovor. armar/levantar/mover (una) polvaredazvířit prach, způsobit rozruch