Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) modo m, manera f, método m, forma f, estilo mjakýmkoli způsobem jakkolide cualquier modojiným způsobem jinakde otra manerana způsob čehoal estilo de alg, al modo de algsvým způsobemen cierto modo, a su modotímto způsobemasí, de este modo, de esta manera
  2. (gramatická kategorie) modo mzpůsob oznamovací/rozkazovací/podmiňovacímodo m indicativo/imperativo/condicional
  3. (podoba, ráz) estilo m, tipo m, clase f
  4. způsoby (obyčeje) modales m pl, maneras f pl, ademanes m pldobré/vybrané způsobymodales m pl buenos/refinados

Vyskytuje se v

adverbio: příslovce míry/způsobu/časuadverbio de cantidad/modo/tiempo

así: něco takového, něco na ten způsobalgo así

complemento: příslovečné určení místa/času/způsobucomplemento circunstancial de lugar/tiempo/modo

guisa: na způsob čeho, jako coa guisa de alg

imperativo: rozkazovací způsob, imperativmodo imperativo

manera: na způsob čehoa manera de alg

modal: mít dobré/špatné způsobytener buenos/malos modales

modo: jakýmkoli způsobemde cualquier modo

otro: jinak, jiným způsobem, v opačném případěde otro modo

polvareda: zvířit prach, způsobit rozruchhovor. armar/levantar/mover (una) polvareda

artikulace: místo/způsob artikulacepunto /modo de articulación

bolest: způsobit komu bolesthacer sufrir a algn

jakýkoli: jakýmkoli způsobemde cualquier modo/manera

oznamovací: ling. oznamovací způsob indikativmodo indicativo

pod, pode: hist., náb. přijímání pod obojí (způsobou)comunión bajo las dos especies

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobmodo condicional

příslovce: příslovce času/místa/způsobuadverbio de tiempo/lugar/modo

rozkazovací: rozkazovací způsobmodo imperativo

jiný: jiným způsobemde otra manera