Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (doplnění výrazu) comoPracuje jako servírka.Trabaja como camarera.tak jakoasí comojakobycomo sijakoby nic bez snahy, úsilí ap.como si nada
  2. (spojení členů) comobás. cualtak ... jakotan(to) ... comotak jakotal comostejně jakoigual que, al igual (que)
  3. (ve výčtu) comojako napříkladcomo por ejemplo
  4. hovor.(vysvětlování) comojako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

Vyskytuje se v

hnát se: correr como un locohnát se jako blázen

každý: como todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecinojako každý

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

kulička: estar rollizo/gordito/llenitobýt jako kulička tlustý

malina: bombón de chica, pimpollo děvče jako malina

možnost: como el último recurso, en el último casoaž jako poslední možnost

prohnaný: ser astuto como un zorrobýt prohnaný jako liška

tak: de todos modostak jako tak

tolik: tanto... comotolik... jako

zázrak: como de milagrojako zázrakem

zčervenat: ponerse como un tomatezčervenat jako rak

černý: ser negro como el carbónexpr. být černý jako uhel

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dát: ¿Que tomáis de postre?Co si dáte jako dezert?

dělaný: convenir perfectamente a alg(n)být jako dělaný pro koho, na co

doma: Siéntase como en casa.Buďte tu jako doma.

důkaz: en prenda/como prueba de alg, para demostrar algjako důkaz, na důkaz čeho

hrdlička: acaramelarpřen. cukrovat jako dvě hrdličky

lít: Llueve a cántaros., Jarrea., Diluvia.Lije jako z konve.

náhrada: por recompensajako náhrada peníze ap.

nic: como si nadajako by nic

obyčejně: como siemprejako obyčejně

pozorovatel: asistir a alg como observador účastnit se čeho jako pozorovatel

skála: firme como una rocapevný jako skála

slehnout: Se escabulló., Se esfumó.Jako by se pod ním slehla zem.

stejně: igual que...stejně jako...

třtina: temblar como un flanpřen. třást se jako třtina

ulitý: Te queda perfectamente.Padne ti jako ulitý.

zamilovaný: estar chiflado por algnbýt zamilovaný jako blázen do koho

beran: ser terco como una mula (vieja)být tvrdohlavý jako beran

bič: saber alg al dedilloumět co jako když bičem mrská

blesk: como un relámpago/un rayo/una flechajako blesk rychlý

buřt: gordo como una morcillatlustý jako buřt

čas: No por mucho madrugar amanece más temprano.Dočkej času jako husa klasu.

čistý: (como) llovido del cielo(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

déšť: como la mala hierbajako houby po dešti

dřít: currar como un chinodřít jako mezek

dudek: dormir como una marmotaspát jako dudek

dudy: parecerse como un huevo a una castañabýt (jako) nebe a dudy

duha: beber como una esponjapít jako duha

ementál: agujereado como un coladorděravý jako ementál

facka: más claro que el aguajasný jako facka

hadr: Ir con la hora pegada al culo.Lítat jako hadr na holi.

hlad: tener (un) hambre caninamít hlad jako vlk

hlas: tener un vozarrónmít hlas jako zvon

hodinky: ser como un relojbýt přesný jako hodinky

horký: pasarse la pelotapřehazovat si problém jako horký brambor

houba: crecer como setas/hongosrůst jako houby po dešti

hrob: echar una losa encimamlčet jako hrob

hromádka: estar hecho un desastrevypadat jako hromádka neštěstí

chumelit (se): como si tal cosa, como si no pasara nadajako by se nechumelilo

jehla: Es como buscar una aguja en un pajar.To je jako hledat jehlu v kupce sena.

kámen: no tener corazón být jako kámen

klíště: pegarse como una garrapata, ser como una garrapatadržet se jako klíště

kniha: hablar como un libromluvit jako kniha

konev: Llueve a mares/cántaros.Lije jako z konve.

kostel: como en misajako v kostele ticho

krtek: ciego como un toposlepý jako krtek

křeček: estar fuera de quicioprskat jako křeček

křemen: (ser) duro como una roca(být) tvrdý jako křemen

kříž: tener(le) a alg(n) un miedo cervalbát se koho/čeho jako čert kříže

kůl: quedarse/estar solo como el espárragozůstat/být sám jako kůl v plotě

kůň: trabajar como un negrodřít se jako kůň

len: tener cabellos de linomít vlasy jako len

lhát: mentir por los codoslhát jako když tiskne

líný: ahobachonadoexpr. líný jako veš

list: ser tab(u)la rasabýt jako nepopsaný list

loutka: ir amuñecadojít jako loutka

lstivý: astuto como un zorrolstivý jako liška

lunt: estar hecho un fideo, parecer el palo de escobaexpr. být hubený jako lunt

mák: Hubo un titipuchal de gente., Hubo más gente que agua.Bylo tam lidí jako máku.

mašina: trabajar de firmejet jako mašina vytrvale pracovat ap.

meloun: tener la cabeza como un melónmít hlavu jako meloun

mezek: ser (terco) como una mulabýt (tvrdohlavý) jako mezek

mládí: Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

mlčenlivý: discreto como una tumbamlčenlivý jako hrob

mnich: llevar una vida de monježít jako mnich

mor: evitar alg como la pestevyhýbat se čemu jako moru

moře: ser como una gota en el marbýt jako kapka v moři

moucha: estar hecho una pavesabýt slabý jako moucha

mrtvola: dormir como un troncospát jako mrtvola

muž: como un solo hombrejako jeden muž

myš: ser más pobre que una ratabýt chudý jako kostelní myš

nebe: (como) llovido del cielo(jako) blesk z čistého nebe zčistajasna

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

como: así comotak jako

conjunto: en conjuntov celku, celkově, jako celek, v souhrnu

cuanto: no tanto..., cuanto...ani ne tak..., jako..., spíše..., než...

desagravio: en desagravio por algjako náhrada za co, jako odčinění čeho

ensalada: en ensaladase zeleninou, se zálivkou, jako salát

guarnición: de guarniciónjako obloha

guisa: a guisa de algna způsob čeho, jako co

helado: quedarse heladozůstat jako opařený, být ohromený

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

niño: de niñov dětství, jako dítě

pequeño: de pequeñojako dítě když jsem byl malý

prenda: en prenda de algjako důkaz, na důkaz čeho

resulta: de/a resultasnásledkem, jako následek, na následky

talegazo: darse un talegazosvalit se jako pytel

talmente: talmente comojakoby, tak jako, stejně jako

adjunto: Adjunto le enviamos...V příloze/Jako přílohu Vám zasíláme...

chirigota: tomarse alg a chirigotabrát co jako legraci

chunga: tomarse a chungabrát jako legraci

de: Trabaja de camarero.Pracuje jako číšník.

poner: ponerse como un tomatebýt rudý jako rak, být červený jako rajče studem

tortuga: hovor. a paso de tortugapomalu jako šnek, strašně pomalu

callar: callarse como un muertomlčet jako ryba, ani nehlesnout, nevydat ani hlásku

cangrejo: como un cangrejojako rak červený

elefante: memoria de elefantesloní paměť, paměť jako slon

feo: ser más feo que Piciobýt šeredný jako noc

llover: llover a mares/cántaroslít jako z konve

máquina: trabajar como una máquinapracovat jako stroj dobře a rychle

mula: ser terco como una mulabýt (tvrdohlavý jako) mezek

jako: así comotak jako