Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • cada, todo(samostatně) cada unokaždý pátek(todos) los vierneskaždý dentodos los díaskaždý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos díasjako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

Vyskytuje se v

čtyřicátý: uno de cada cuarentakaždý čtyřicátý

hodina: cada horakaždou hodinu

chvilka: (a) cada momentokaždou chvilku často

ohled: en cada aspectov každém ohledu

případ: en cualquier caso, en todo casov každém případě

večer: cada nochevečer co večer, každý večer

cena: a cualquier precioza každou/jakoukoliv cenu

den: cada día, todos los díaskaždý den, den co den

desátý: uno de cada diezkaždý desátý

dvacátý: uno de cada veintekaždý dvacátý

pobývat: pasar cada verano en la playapobývat každé léto u moře

tisící: uno de cada mil productoskaždý tisící výrobek

jiný: Son totalmente diferentes.Jsou každý pes jiná ves.

krátký: (A él) nadie le tose.Na něj je každý krátký.

roh: en cada esquinana každém rohu

sukně: ser falderootočit se za každou sukní

těžký: Todos los principios son difíciles.Každý začátek je těžký.

caso: en todo casov každém případě, na každý pád

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

cual: cada cualkaždý (sám)

cualquier: a cualquier precioza každou cenu, mermomocí

lunes: los luneskaždé pondělí, v pondělky

momento: (a) cada momentokaždou chvíli často

quisque: cada quisquekaždý (jeden)

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

alterno: días alternoskaždý druhý den, obden

cada: cada uno/cualkaždý člověk

evento: a cualquier eventona/pro každý případ, v každém případě

každý: todos los díaskaždý den