Hlavní obsah

todo

Zájmeno

  1. celý, všechen, všechnotodos juntosvšichni společnětodo el díacelý dentodo el mundocelý svět, všichni (lidé)
  2. každýj. č. bez členu
  3. todos každýpřed urč. členem

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

ajilimoje: con todos sus ajilimójilisse vším všudy

alma: con (toda) el almas potěšením, s radostí

alto: por todo lo altove velkém stylu

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

después: después de todoostatně, konečně, vždyť

extensión: en toda la extensión de la palabradoslova, v plném slova smyslu

forma: de cualquier forma, de todas formaspřese všechno, v každém případě

ir: ir a toda hostiajet jak blázen autem ap.

leche: a toda lechena plný plyn/koule

línea: en toda la líneana celé čáře porazit ap.

lujo: con todo lujo de detallesse vším všudy

luz: a toda luzs velkou pravděpodobností, zřejmě, bezpochyby

modo: de todos (los) modoskaždopádně, v každém případě

mundo: todo el mundovšichni

pulmón: a todo pulmónz plných plic

recto: todo rectopořád rovně

regla: en (toda) reglav pořádku, patřičně, náležitě

trance: a todo tranceza každou cenu, stůj co stůj

tren: a todo trenna vysoké noze, ve velkém stylu žít ap.

amplitud: en toda su amplitudv celé své šíři

ante: ante todopředevším, hlavně

antes: antes de todopředevším, v prvé řadě

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

caso: en todo casov každém případě, na každý pád

contrario: todo lo contrarioprávě naopak

eso: (con todo) y con esoale, avšak, nicméně

garantía: de toda garantíazcela zaručeně

hora: a todas horaspořád, vždy

junto: todos juntosvšichni společně

mundo: en todo el mundopo celém světě

parte: por todas partesvšude

quisque: todo quisquevšichni

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

rutina: rutina de todos los díaskaždodenní rutina

vida: de toda la vidacelý život, odjakživa, už dávno

a: a toda velocidadv plné rychlosti

alcance: al alcance de todas las fortunascenově dostupný pro všechny

oído: ser todo oídosbýt jedno velké ucho